Професионална оријентација ученика – фактори избора будућег занимања

Драги осмаци,

Налазите се на крају основног образовања и природно је питање шта, куда и како даље. У дилеми сте како одабрати образовни профил односно занимање које је најбоље за вас.

Пред вама се налази неколико савета како да правилно изаберете будуће занимање и упишете средњу школу:

 • Први корак је детаљно информисање о врстама средњих школа, смеровима који се у њима изучавају и занимањима за које припремају.
 • Избор образовног профила или будућег занимања треба ускладити са вашим способностима, особинама и интересовањима.
 • Важно је знати да интересовања и склоности нису иста код свих особа. Потребно је одабрати занимање или школу адекватну вашим способностима и интересовањима. Погрешан избор занимања и школе може донети незадовољство и свакодневни стрес.
 • При избору средње школе је поред склоности и интересовања потребно сагледати и могућности запослења. Било би корисно да међу траженим професијама на тржишту рада пронаћи за себе инспиративно занимање.
 • Један од фактора о коме морамо да водимо рачуна јесте и здравствено стање.

Уколико имамо неке здравствене тешкоће, нека занимања не можемо обављати.

 • Такође, велику улогу у одабиру будуће школе и занимања имају и родитељи, породична финансијска ситуација, одвајање од родитеља и слично.

 

Грешке које се могу јавити при упису средње школе и избору занимања:

 • Недовољо познавање занимања.
 • Лоша или нереална процена способности.
 • Избор будућег занимања према жељама родитеља, а које нису складу са вашим жељама, способностима и интересовањима.
 • Упис средње школе у коју иду ваши другари.
 • Избор средње школе према утисцима других нпр. „лака и тешка школа“ или „популарна школа“.
 • Упис у било коју школу јер не знате шта да упишете.

Драги осмаци, пред вама је једна од важнијих животних одлука. Да би избор будућег занимања био адекватан и добар, битно је да ваша одлука буде промишљена, а не резултат случајности. Примените савете који су наведени. Такође, ја као психолог школе ћу вам, приликом саветовања, пружити подршку и имаћете прилику да решите евентуалне недоумице или дилеме у избору вашег будућег занимања.

Запамтите, избор будућег занимања је само ваша одлука, мора да одговара вама, а не вашим  родитељима, другарима и наставницима!

 

Желим вам пуно успеха у избору будућег занимања!

 

Ивана Орловић, мастер психолог