Контакт

Контакт информације

Краља Милана Обреновића 6, Баточина

034/68-41-402

034/6842-359

034/6842-358

Издвојена одељења

Бадњевац            034/862-080

Брзан                    034/6795-788

Доброводица      034/6866-001

Кијево                   034/6101-808

Црни Као             034/864-113

Милатовац          034/865-202

Прњавор              034/864-201

Жировница         034/863-001