Здраво одрастање

Ми заједно са вама можемо много!

Драги родитељи,

ова рубрика ће садржати корисне савете који Вам могу бити од помоћи како да помогнете својој деци и како да заједно решите евентуалне потешкоће.

Педагошко-психолошко-дефектолошку службу у нашој школи чине педагог, психолог и дефектолог. Подручје саветодавног рада ППД службе обухвата и рад са родитељима/старатељима који се остварује кроз информативан и саветодавни рад са циљем превазилажења могућих потешкоћа код ученика. Проблеми са којима се родитељи сусрећу су разноврсни и њихова деца током школовања пролазе кроз различите фазе одрастања. Зато је неопходна континуирана сарадња како би се евентуални проблеми и потешкоће превазишли на време и како бисмо им заједничким снагама олакшали и омогућили здраво одрастање.