Настава у првом образовном циклусу (I, II, III и IV разред)

Запослени у првом образовном циклусу (први, други, трећи и четврти разред)

МАТИЧНА ШКОЛА У БАТОЧИНИ
Име и презиме наставника
Разред и одељење
Мирјана Јанкоски
Лидија Станковић***
I/1
Горица ДобричићI/2
Љиљана Трунић
Милица Павловић ***
II/1
Виолета НиколићII/2
Сузана ДимитријевићIII/1
Драгица МитићIII/2
Милијана ПетровићIV/1
Оливера ЂокићIV/2
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БРЗАНУ
Име и презиме наставника
Разреди
Зора МилојевићI и II разред
Душица РадосављевићIII и IV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАДЊЕВЦУ
Име и презиме наставника
Разреди
Милена МилошевићI разред
Љиљана КрстићII разред
Горица МладеновићIII разред
Милица СтевановићIV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У МИЛАТОВЦУ
Име и презиме наставника
Разреди
Драган ЈевтићI и IV разред
Драгана КрстићII и III разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ПРЊАВОРУ
Име и презиме наставника
Разреди
Катарина СтанковићI и III разред
Драганка Јанковић II и IV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ЖИРОВНИЦИ
Име и презиме наставника
Разреди
Гордана Миленковић
I и III разред
Мирјана ДимићII и IV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ЦРНОМ КАЛУ
Име и презиме наставника
Разреди
Снежана СтанојевићII, III и IV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ДОБРОВОДИЦИ
Име и презиме наставника
Разреди
Милан МилошевићI, II и III разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У КИЈЕВУ
Име и презиме наставника
Разреди
Даница ВучковићI и III разред
Светлана МилојевићII и IV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У СОЛИЛУ
Име и презиме наставника
Разреди
Весна МаринковићI и II разред
Ана БошковићIII и IV разред
НАСТАВНИЦИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Име и презиме наставника
Разред и одељење
Марија Јовић СтевановићI/1, I/2, II/1, II/2, III/1, III/2, IV/1, IV/2 у матичној школи, у Баточини
Марија МилошевићI, II, III разред у ИО у Доброводици;
Маја ЛакетићII, III и IV разред у ИО у Црном Калу;
I, II, III и IV разред у ИО у Прњавору;
I, II, III и IV разред у ИО у Кијеву;
I, II, III и IV разред у ИО у Брзану;
I, II, III и IV разред у ИО у Солилу;
I, II, III и IV разред у ИО у Жиривници.
Јелена ГрбовићI, II, III и IV разред у ИО у Бадњевцу;
I, II, III и IV разред у ИО у Милатовцу.
НАСТАВНИЦИ ВЕРОНАУКЕ
Име и презиме вероучитеља
Разред и одељење
Владимир ПетровићI, II, III и IV разред у ИО у Брзану I, II,III и IV разред у ИО у Солилу
Душан ТрифуновићI/1, I/2, II/1, II/2, III/1, III/2, IV/1, IV/2 у Матичној школи, у Баточини
Немања КнежевићI, II, III и IV разред у ИО у Бадењвцу; I, II, III и IV разред у ИО у Милатовцу; I, II, III и IV разред у ИО у Прњавору; I, II, III и IV разред у ИО у Жировници; I, II, III и IV разред у ИО у Кијеву; I, II и III разред у ИО у Доброводици; II, III и IV разред у ИО у Црном Калу.
*** продужени боравак