Настава у првом образовном циклусу (I, II, III и IV разред)

Запослени у првом образовном циклусу (први, други, трећи и четврти разред)

МАТИЧНА ШКОЛА У БАТОЧИНИ
Име и презиме наставника
Разред и одељење
Милијана Петровић Мирјана Јанкоски *** I/1
Оливера ЂокићI/2
Жаклина Јевтић Лидија Станковић *** II/1
Драгица ПрешићII/2
Виолета НиколићIII/1
Љиљана ТрунићIII/2
Драгица МитићIV/1
Сузана ДимитријевићIV/2
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БРЗАНУ
Име и презиме наставника
Разреди
Душица РадосављевићI и IV разред
Зора МилојевићII и III разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАДЊЕВЦУ
Име и презиме наставника
Разреди
Горица ДобричићI разред
Милена МилошевићII разред
Љиља КрстићIII разред
Горица МладеновићIV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У МИЛАТОВЦУ
Име и презиме наставника
Разреди
Александра СтојановићI и II разред
Драгана КрстићIII и IV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ПРЊАВОРУ
Име и презиме наставника
Разреди
Драганка Јанковић I и III разред
Катарина СтанковићII и IV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ЖИРОВНИЦИ
Име и презиме наставника
Разреди
Мирјана ДимићI и III разред
Милица ПавловићII разред
Гордана МиленковићIV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ЦРНОМ КАЛУ
Име и презиме наставника
Разреди
Снежана СтанојевићI – IV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ДОБРОВОДИЦИ
Име и презиме наставника
Разреди
Милан МилошевићI – IV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У КИЈЕВУ
Име и презиме наставника
Разреди
Милојевић СветланаI и III разред
Даница ВучковићII и IV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У СОЛИЛУ
Име и презиме наставника
Разреди
Весна МаринковићII и III разред
Aна БошковићI разред
НАСТАВНИЦИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Име и презиме наставника
Разред и одељење
Марија Јовић СтевановићI/1, I/2, II/1, II/2, III/1, III/2, IV/1, IV/2 у матичној школи, у Баточини
Марија РадићI, II, III и IV разред у ИО у Доброводици I, II, III и IV разред у ИО у Црном Калу I, II, III и IV разред у ИО у Жировници I, II, III и IV разред у ИО у Прњавору
Марина БогдановићI, II, III и IV разред у ИО у Кијеву I, II, III и IV разред у ИО у Брзану I, II и III разред у ИО у Солилу
Бојан ИлићI, II, III и IV разред у ИО у Бадњевцу I, II, III и IV разред у ИО у Милатовцу
НАСТАВНИЦИ ВЕРОНАУКЕ
Име и презиме вероучитеља
Разред и одељење
Владимир ПетровићI, II, III и IV разред у ИО у Брзану I, II и III разред у ИО у Солилу
Душан ТрифуновићI/1, I/2, II/1, II/2, III/1, III/2, IV/1, IV/2 у Матичној школи, у Баточини
Немања КнежевићI, II, III и IV разред у ИО у Бадењвцу I, II, III и IV разред у ИО у Милатовцу I, II, III и IV разред у ИО у Прњавору I, II, III и IV разред у ИО у Жировници I, II, III и IV разред у ИО у Кијеву I, II, III и IV разред у ИО у Доброводици I, II, III и IV разред у ИО у Црном Калу
*** продужени боравак