Настава у првом образовном циклусу (I, II, III и IV разред)

Запослени у првом образовном циклусу (први, други, трећи и четврти разред)

МАТИЧНА ШКОЛА У БАТОЧИНИ
Име и презиме наставника
Разред и одељење
Љиљана Трунић
Мирјана Јанкоски ***
I/1
Виолета НиколићI/2
Сузана Димитријевић Лидија Станковић *** II/1
Драгица МитићII/2
Милијана ПетровићIII/1
Оливера ЂокићIII/2
Жаклина ЈевтићIV/1
Драгица ПрешићIV/2
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БРЗАНУ
Име и презиме наставника
Разреди
Зора МилојевићI и IV разред
Душица РадосављевићII и III разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАДЊЕВЦУ
Име и презиме наставника
Разреди
Љиљана КрстићI разред
Горица МладеновићII разред
Горица ДобричићIII разред
Милена МилошевићIV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У МИЛАТОВЦУ
Име и презиме наставника
Разреди
Драгана КрстићI и IIразред
Драган ЈевтићIII и IV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ПРЊАВОРУ
Име и презиме наставника
Разреди
Драганка ЈанковићI и III разред
Катарина СтанковићII и IV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ЖИРОВНИЦИ
Име и презиме наставника
Разреди
Мирјана ДимићI и III разред
Гордана МиленковићII разред
Милица ПавловићIV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ЦРНОМ КАЛУ
Име и презиме наставника
Разреди
Снежана СтанојевићI – IV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ДОБРОВОДИЦИ
Име и презиме наставника
Разреди
Милан МилошевићI – IV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У КИЈЕВУ
Име и презиме наставника
Разреди
Светлана МилојевићI и III разред
Даница ВучковићII и IV разред
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У СОЛИЛУ
Име и презиме наставника
Разреди
Весна МаринковићI и IV разред
Ана БошковићII и III разред
НАСТАВНИЦИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Име и презиме наставника
Разред и одељење
Марија Јовић СтевановићI/1, I/2, II/1, II/2, III/1, III/2, IV/1, IV/2 у матичној школи, у Баточини
Ивана Аранђеловић ТомићI, II, III и IV разред у ИО у Доброводици;
I, II, III и IV разред у ИО у Брзану.
Маја ЛакетићI, II, III и IV разред у ИО у Црном Калу;
I, II, III и IV разред у ИО у Прњавору;
I, II, III и IV разред у ИО у Кијеву;
I, II, III и IV разред у ИО у Солилу;
I, II, III и IV разред у ИО у Жиривници.
Јелена ГрбовићI, II, III и IV разред у ИО у Бадњевцу;
I, II, III и IV разред у ИО у Милатовцу.
НАСТАВНИЦИ ВЕРОНАУКЕ
Име и презиме вероучитеља
Разред и одељење
Владимир ПетровићI, II, III и IV разред у ИО у Брзану I, II и III разред у ИО у Солилу
Душан ТрифуновићI/1, I/2, II/1, II/2, III/1, III/2, IV/1, IV/2 у Матичној школи, у Баточини
Немања КнежевићI, II, III и IV разред у ИО у Бадењвцу I, II, III и IV разред у ИО у Милатовцу I, II, III и IV разред у ИО у Прњавору I, II, III и IV разред у ИО у Жировници I, II, III и IV разред у ИО у Кијеву I, II, III и IV разред у ИО у Доброводици I, II, III и IV разред у ИО у Црном Калу
*** продужени боравак