Издвојена одељења

Издвојена одељења ОШ „Свети Сава“ Баточина

Основна школа „Свети Сава“ је једина школа за основношколско образовање и васпитање на територији општине Баточина. Простире се на површини од 82 000 m2. У склопу те површине налази се укупно 16 школских зграда и уређених школских дворишта са спортским теренима. Основна ,,Свети Сава”, поред матичне школе у Баточини  у свом саставу има и девет издвојених одељења. Од издвојених одељења издвајају се два осморазредна, у Брзану и Бадњевцу и седам четвороразредних одељења у: Кијеву, Доброводици, Црном Калу, Жировници, Милатовцу, Прњавору и Солилу.