Запослени

Виолета Проданић

Виолета Проданић

стручни сарадник - педагог / обавља функцију директора ПУ „Полетарац“
Здравко Младеновић

Здравко Младеновић

професор математике и информатике / обавља функцију преседника општине Баточина