Обавештење о бесплатним уџбеницима у школској 2022/23. години

Обавештење о бесплатним уџбеницима у школској 2022/23. години

Обавештење о бесплатним уџбеницима у школској 2022/23. години

Право на бесплатне уџбенике у школској 2022/23. години, имају ученици од 1. до 8. разреда, и то:

 

  1. Ученици из породице корисника новчане социјалне помоћи;
  2. Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП-у/ 1, 2 и 3);
  3. Ученици који образовно – васпитни рад не остварују по ИОП-у, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
  4. Ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.
  5. Ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату са видео садржајима на српском знаковном језику.

 

Комплет бесплатних уџбеника за први циклус основног образовања и васпитања, добија се за следеће предмете: српски језик, математика, свет око нас, природа и друштво и енглески језик.

Комплет бесплатних уџбеника за други циклус основног образовања и васпитања, добија се за следеће предмете: српски језик, математика, енглески језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

 

За родитеље ученика, из ових пет наведених категорија, рок за достављање документације је понедељак, 21. март 2022. године. Документацију је могуће доставити сваког радног дана од 8. 00 – 12. 00 часова у матичној школи у Баточини (Гоци секретарици).

 

Неопходно је доставити следећу документацију:

 

– За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којима се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

– За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, (ИОП-1, ИОП-2, и ученици који образовно – васпитни рад не остварују по ИОП-у али имају потребу за прилагођавањем – увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат) и ученике који раде по ИОП-у/ 3, који су у систему основношколског образовања и васпитања, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима. (одељењске старешине достављају, само имена и презимена ученика).

– За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања, а старија браћа или сестре похађају средњу школу или факултет доставити потврду образовно васпитне установе (средња школа, факултет) о својству ученика или студента;

– За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете, а старија браћа или сестре похађају нашу школу, школа не издаје потврду, јер поседује податке о наведеним ученицима. Родитељ је, свакако, у обавези да школи пријави дете које има право на бесплатне уџбенике.