Obaveštenje o besplatnim udžbenicima u školskoj 2022/23. godini

Obaveštenje o besplatnim udžbenicima u školskoj 2022/23. godini

Obaveštenje o besplatnim udžbenicima u školskoj 2022/23. godini

Pravo na besplatne udžbenike u školskoj 2022/23. godini, imaju učenici od 1. do 8. razreda, i to:

 

  1. Učenici iz porodice korisnika novčane socijalne pomoći;
  2. Učenici koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu (IOP-u/ 1, 2 i 3);
  3. Učenici koji obrazovno – vaspitni rad ne ostvaruju po IOP-u, ali imaju potrebu za prilagođavanjem (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format);
  4. Učenici koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete u sistemu obrazovanja i vaspitanja.
  5. Učenici prvog i drugog razreda osnovne škole koji su gluvi, a kojima su potrebni prilagođeni udžbenici u elektronskom formatu sa video sadržajima na srpskom znakovnom jeziku.

 

Komplet besplatnih udžbenika za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja, dobija se za sledeće predmete: srpski jezik, matematika, svet oko nas, priroda i društvo i engleski jezik.

Komplet besplatnih udžbenika za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja, dobija se za sledeće predmete: srpski jezik, matematika, engleski jezik, geografija, istorija, hemija, fizika i biologija.

 

Za roditelje učenika, iz ovih pet navedenih kategorija, rok za dostavljanje dokumentacije je ponedeljak, 21. mart 2022. godine. Dokumentaciju je moguće dostaviti svakog radnog dana od 8. 00 – 12. 00 časova u matičnoj školi u Batočini (Goci sekretarici).

 

Neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 

– Za učenike, socijalno/materijalno ugroženih porodica, primaoci novčane socijalne pomoći, rešenje (kopija) kojima se utvrđuje pravo na ostvarivanje socijalne novčane pomoći;

– Za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, (IOP-1, IOP-2, i učenici koji obrazovno – vaspitni rad ne ostvaruju po IOP-u ali imaju potrebu za prilagođavanjem – uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format) i učenike koji rade po IOP-u/ 3, koji su u sistemu osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja, posebna dokumentacija nije potrebna jer škola poseduje podatke o navedenim učenicima. (odeljenjske starešine dostavljaju, samo imena i prezimena učenika).

– Za učenike koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete koje je u sistemu školovanja, a starija braća ili sestre pohađaju srednju školu ili fakultet dostaviti potvrdu obrazovno vaspitne ustanove (srednja škola, fakultet) o svojstvu učenika ili studenta;

– Za učenike koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete, a starija braća ili sestre pohađaju našu školu, škola ne izdaje potvrdu, jer poseduje podatke o navedenim učenicima. Roditelj je, svakako, u obavezi da školi prijavi dete koje ima pravo na besplatne udžbenike.