Оцењивање у школи, у мањим групама и уз поштовање свих епидемиолошких мера

Оцењивање у школи, у мањим групама и уз поштовање свих епидемиолошких мера

Министарство просвете, науке и технолошког развоја дало је сагласност на препоруку Кризног штаба, да у периоду док траје настава на даљину ученици у мањим групама, у договору са наставницима, могу доћи у школу ради проверавања знања, усменим или писаним путем, у складу са правилницима о оцењивању и прописаним епидемиолошким мерама. Приликом оцењивања треба инсистирати на битим садржајима и активностима кључним за остваривање очекиваних исхода наставе и учења.