Учесници мобилности у пројекту „Стварање подстицајне средине за учење“

Реализација пројектa „Стварање подстицајне средине за учење“ који је одобрен у оквиру Еразмус+ програма Европске Уније и Фондације Темпус је отпочела! На основу конкурса изабрани су учесници мобилности.

Водећи се потребама школе и конкретним циљевима пројекта, изабрани су учесници који имају директне везе са областима на које се односи пројекат. За учешће у пројекту мобилности планирани су следећи профили учесника:

– директор;

– наставник математике и информатике;

– наставник српског језика и књижевности;

– наставник разредне наставе у издвојеном одељењу где се настава одвија по  принципу неподељене школе;

– два наставника који учествују у реализацији програма ,,Обогаћени једносменски рад“;

– наставник енглеског језика који предаје у разредној и предметној настави.

Пројектном мобилношћу желимо да помогнемо нашој школи да постигне боље резултате кроз стручно усавршавање наставника и директора, што ће довести до оснаживања свих учесника образовно-васпитног процеса. Пројектом су планиране две мобилности:

  1. Похађање курса „ICT Based Classes“

Место и време посете: Рим, 2 – 6. новембар 2020.

Курс доприноси модернизацији наставног рада и интегрисању ИКТ алата у школски програм чиме помаже наставницима да креирају безбедно виртуелно окружење подстицајно за учење. Наставници који ће оснажити своје компетенције за ефектну примену ИКТ-а су Марија Радић, професор енглеског језика и Марија Михајловић, професор српског језика.

  1. Посматрање на послу (job shadowing): Изабрана партнерска школа ,, Juan de Lanuza“ у Шпанији

Место и време посете: Сарагоса, фебруар 2021.

Изабрана партенрска школа реализује учење кроз пројекте, учење путем открића који стимулишу когнитивне процесе код деце, развија критичко мишљење и жељу за сазнањем. Учесници мобилности који ће унапредити своје компетенције на пољу организације интердисциплинарне и пројектне наставе су: др Снежана Ђорђевић, директорка школе;  Милан Милошевић, професор разредне наставе; Марија Јовић Стевановић, професор енглеског језика; Валентина Радевић, професор математике и Марија Милојевић, професор српског језика.

Радујемо се новим искуствима и могућностима да кроз имплементацију наученог оснажимо читав наставни кадар наше школе и тиме створимо подстицајну средину за учење, али и да стечена искуства и сазнања поделимо са бројним колегама из других школа кроз велики број дисеминационих активности.