Организација и реализација образовно – васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19

Поштовани ученици и родитељи,

У складу са Закључком Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 од 11.8.2020. године и Стручног упутства министарства просвете, науке и технолошког развоја за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/21. години од 12.8.2020. године, школски тимови приступили су анализи просторних могућности у односу на број одељења и ученика у овој школској години.

На основу свих показатеља и услова које захтева Стручно упутство, донети су предлог дневне временске динамике-распоред звона и распоред одељења по сменама, јер ће ученици наставу похађати свакодневно у школи кроз непосредан рад за обавезне предмете.

Ученици од 1. до 4. разреда сваког дана имаће до 4.часа, ученици од 5. до 8. разреда по 5 или 6 часова.

Одељења од 1. до 8. разреда у Баточини и одељења од 5. до 8. разреда у ИО у Бадњевцу, биће  подељена на 2 групе, како би максималан број ученика у учионици био највише 15. Поделу одељења на групе, као и све остале детаље, родитељима ће наредних дана доставити одељењске старешине.

Ученици 1. и 5. разреда имаће час одељенске заједнице, први у овој школској години, са својим учитељем, односно, одељењским старешином, у понедељак 31.8.2020. године. У 16 часова ученици 1. разреда а у 17 часова ученици 5. разреда. Сви остали разреди у школу крећу 1.9.2020. године.

Распоред ученика 1. и 5.  разреда по одељењима, биће објављен на улазним вратима школе и на сајту школе, у петак 28.08.2020. године.

РАСПОРЕД ЗВОНА ПО СМЕНАМА ЗА септембар 2020. године, можете преузети овде: Распоред звоњења

РЕД ВОЖЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПУТНИКЕ ЗА септембар 2020. године, можете преузети овде: Ред вожње ученика

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ, можете преузети овде: Обавештење за родитеље