Образовна платформа „Завршни испит“

Платформа Завршни испит садржи задатке намењене ученицима 8. разреда, који се спремају за полагање завршног испита из математике и српског језика. (надограђивање је у току, па ће ускоро бити доступни и задаци из биологије, физике, хемије, историје и географије)
Задаци су груписани по областима и нивоима и смештени су у базу података. Ученици имају могућност да испитују своје знање радећи самосталне пробне тестове завршног испита, као и да вежбају задатке из одређене области и са одређеног нивоа.
Посебно прилагођени задаци пружају могућност ученицима обухваћеним инклузијом да користе ИКТ и унапреде своје знање.
Платформа се налази на линку: Завршни испит