ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са мерама донетим на састанку највиших државних званичника и представника свих надлежних институција, уз мишљење и сагласност еминентних епидемиолога, обавештавамо вас да се процес васпино – образовног рада обавља редовно јер у овом тренутку сви релевантни показатељи не указују на потребу обуставе рада.

Родитељима скрећемо пажњу да се, због безбедности њихове деце и безбедности других, обрате надлежним здравственим институцијама уколико примете било какве симптоме код деце који би могли да указују на присуство вируса. Телефони епидемиолошке службе за све информације су: 064/8945235 или 011/2684566.

Све манифестације и приредбе у затвореном простору које су планиране за више од 100 учесника се одлажу.

Такмичења и смотре ученика се не одлажу.

Екскурзије, настава у природи и друга путовања на територији Републике Србије, за сада, се не одлажу, с тим да се приликом реализације поштују све препоруке у погледу окупљања (до 100 учесника) и одржавања хигијене.

(Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 610-00-259/1/2020-01, од 11.03.2020. године)