ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ OСМОГ РАЗРЕДА – ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

– Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом;

 – На пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета;

– На пробном испиту ученици ће анонимно попуњавати упитник;

– Резултати са завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика;

– Резултате са завршног испита наставници треба да користе у планирању активности за припремање ученика за завршни испит;

– Ученици ће у два дана радити три теста ‒ 12. априла 2019. године у 12:00 ‒ тест из математике и тог дана анонимнo попуњавају упитник и 13. априла 2019. године у 9:00 – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

 Напомена: Изузетно, у складу с потребама појединих ученика који су били спречени да приступе испиту, школа ће одредити додатни термин у току прве седмице након пробног тестирања.