ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

Поштовани,

Обавештавамо вас да због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи и привременог обустављања непосредне наставе у школама не значи и обустављање образовно – васпитног рада са ученицима.

У најбољем интересу ученика, њиховог развоја и образовања, а у циљу успешног завршетка текуће школске године, моле се родитељи да одговорно и у складу са својим могућностима контролишу процес учења од куће и подстичу ученике на редовност у раду.