ЕРАЗМУС + К1 пројектат „Стварање подстицајне средине за учење“

Пројекат „Стварање подстицајне средине за учење“ одобрен је у оквиру Еразмус + програма Европске Уније и Фондације Темпус. Пројекат наше школе заузео је прво место на листи пројеката, од 74 пријављене школе и 26 одобрених пројеката у оквиру К1 програма мобилности, за школску 2020/21. годину.

Пројекат К1 подразумева спровођење мобилности наставног и ненаставног особља наше школе у Италији, ради усавршавањa ИКТ вештина и у Шпанији кроз посматрање на послу у школи „Хуан де Лануза“. Основни циљ обе посете јесте стварање подстицајне средина за учење за све ученике наше школе.

Током свог дугогодишњег рада, наша школа развила је одређене потребе, па ће реализација овог пројекта помоћи у њиховом испуњењу.

На основу испуњених потреба, реализацијом пројекта биће остварени следећи циљеви:

  1. Јачање професионалних компетенција наставника за ефикасније спровођење пројектне наставе;
  2. Оснаживање наставника за ефикасније спровођење интегративне наставе, нарочито у издвојеном одељењу где се изводи посебан облик ваннаставних активности Обогаћен једносменски рад, као и у издвојеним одељењима школе са неподељеним разредима;
  3. Оспособљавање наставника за адекватну употребу ИКТ-а у оквиру школског курикулума.

Како бисмо осигурали успех у усвајању савремених наставних трендова, пројектом је планирано више фаза: припремне активности, мобилност, имплементација и дисеминација.

Интернационализацијом школе отворићемо ново поглавље у њеном трајању. Функционално знање, ученик у центру наставног процеса, ефикасна и сврсисходна примена ИКТ-а у настави од стране свих учесника образовно-васпитног процеса, реализација иновативних наставних модела, само су неки од резултата које ће спровођење пројекта ,,Стварање подстицајне средине за учење“ донети нашој школи.

Временски оквир за реализацију пројекта је од 2. септембра 2020. до 1. новембра 2021. године, чиме ћемо, како је предвиђено, нашу школу унапредити у прави пример модерне школе која чврсто стоји на темељима традиције свесно загледана у будућност, за добробит свих учесника наставног процеса.