Упис ученика

Упис ученика

Упис ученика у први разред школске 2021/2022. године –

Шта је потребно за упис у први разред и шта је ове године другачије

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. У школској 2021/2022. години, упис у први разред обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године.

Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са законом. Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Као и претходних година, процедура уписа почиње систематским прегледом који је обавезан за све предшколце. Прва “станица” је изабрани педијатар, где се обавља основни преглед и мерење детета. Ако је дете у том тренутку здраво, оно прима вероватно две (од укупно три) ревакцине које се примају у овом периоду. Пошто се све три вакцине примају у надлактицу, препоручује се да дете најпре прими две, а трећу након најмање две недеље. Вакцине које се примају штите против: дифтерије, тетануса, дечје парализе, малих богиња, заушака, рубеоле (црвенке). 

У међувремену, између вакцина, дете обавља прегледе и других специјалиста и то:

  • Оториноларинголога,
  • Офталмолога,
  • Физијатра,
  • Логопеда,
  • Стоматолога,

Додатно, обављају се лабораторијске анализе крви и урина и узимају брисеви.

Оно што је ове године уведено као обавезан део систематског прегледа је и ЕКГ преглед. Деца која га нису раније обављала због неких спортских прегледа могу бити уплашена кад виде апаратуру, па је добро да их припремите и објасните им да није ништа болно.

Када се све ово обави, поново се одлази код педијатра, ради коначне потврде да је дете спремно за упис.

Захваљујући електронској услузи еУпис родитељи не доносе документацију у школу, већ се она прибавља по службеној дужности електронским путем. Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и доказ о обављеном лекарском прегледу) и упис. Након уписа детета у школу, истог дана, психолог ће вршити испитивање детета и родитељи ће, од стране школе, бити обавештени о предложеним терминима за испитивање детета.

Они који су се одлучили за упис детета у школу која не припада њиховој територији, захтеве је требало да поднесу школама до 1. фебруара.

Упис ученика у први разред школске 2020/2021. године

Поштовани родитељи будућих првака,

У први разред, школске 2020/21. године, уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година, односно деца рођена у периоду од 1. 3. 2013. до 28. 2. 2014. године.

Деца од шест до шест и по година могу се уписати на захтев родитеља, након провере спремности за полазак у школу.

Ако је дете старије од седам и по година а због болести или других оправданих разлога није још уписано у школу, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања коју обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе.

Упис ученика у средњу школу – процедура

За упис у средњу школу вредновање општег успеха се врши на следећи начин:

На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 60 бодова. На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског и математике и 14 бодова на комбинованом.

Право на рангирање ради уписа у гимназију или стручну школу у трајању од четири године стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова.

Процедура уписа у средње школе

Након објављених резултата завршног испита, сваки ученик израчунава број бодова са којима конкурише за упис у неку од школа.

Редослед кандидата утврђује се на основу:

1. Општег успеха од 6. до 8. разреда (маx 60 бодова)

2. Успеха на завршном испиту (маx 40 бодова = 13 српски (матерњи) језик + 13 математика + 14 комбиновани тест)

Бодови на завршном испиту

1. На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака и може да освоји маxимално 20 бодова.

2. Бодови из српског језика и математике множе се са 0.65, а са комбинованог теста са 0.70 , тако да ученик из српског језика и математике може имати маxимално по 13 бодова, а из комбинованог теста маxимално 14 бодова.

Општи успех од 6. до 8. разреда

Општи успех остварен на крају VI, VII и VIII разреда (заокружен на две децимале), се сабира и множи са бројем 4, тако да ученик на основу општег успеха може остварити највише 60 бодова.

УКУПАН БРОЈ БОДОВА= (6.+7.+8.) x 4 +СРПСКИ ЈЕЗИК x 0.65 + МАТЕМАТИКА x 0.65 + КОМБИНОВАНИ ТЕСТ x 0.70

Право на рангирање за упис у гимназију и штручну школу у четворогодишњем трајању има ученик који је укупно остварио најмање 50 бодова.

Наредни корак је састављање листе жеља где сваки ученик уписује школу и профил за који је показао највише интересовања. Као прву жељу ученици уносе профил за који имају највише интересовања, друга жеља је профил за који су мање заинтересовани, трећи још мање итд. Редослед написаних школа је битан, јер ће ученик бити распоређен у прву школу за коју буде имао довољно бодова. Неке од препорука су да се на листу напише минимум десет школа, од двадесет колико је највише.

Конкурси за упис ученика у средње школе у школској 2021/2022. године

Конкурси за упис у Војне школе

Конкурс за упис у Војну гимназију, школске 2021/2022. године

Конкурс за упис у Средњу стручну војну школу, школске 2021/2022. године

 

 

 

Професионална оријентација у нашој школи

Пројекат Професионална оријентација у Србији спроводи Немачка организација за међународну сарадњу GIZ у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије.

Циљ пројекта је успостављање функционалног и одрживог система и програма професионалне оријентације за младе на преласку из основне у средњу школу, односно у свет рада.

Циљна група пројекта јесу ученици и ученице завршних разреда основне школе, средњошколци и средњошколке и млади ван школског система. Пројектом је предвиђено да програмом професионалне оријентације буду обухваћене све основне школе и канцеларије за младе у Србији у периоду од 2011. до 2015. године.

Програм професионалне оријентације заснован је на интерактивном, динамичном, процесном петофазном моделу у којем је пажња усмерена првенствено на оспособљавање младих за избор занимања. Основни циљ програма јесте развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада.

У реализацији програма били смо изузенти и из базичне основне школе (БОШ) прерасли смо у менторску основну школу (МОШ). Од 86 менторских основних школа (МОШ) у Србији, изабрани смо у 40 ТОП МОШ.