Упис ученика

Упис ученика

Упис ученика у први разред основне школе, за школску 2021/ 2022. годину

Поштовани родитељи будућих првака,

У први разред основне школе, за предстојећу школску 2021/22. годину, уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година. Дакле, сва деца која су рођена у периоду од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године.

Деца од шест до шест и по година, рођена од 1. марта 2015. до 31. августа 2015. године, могу се уписати у први разред на захтев родитеља, након провере спремности за полазак у школу.

Ако је дете старије од седам и по година, а због болести или других оправданих разлога није још уписано у школу, може да се упише у први или одговарајући разред. Упис ове деце могуће је извршити на основу претходне провере знања коју обавља тим, састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе.

Такође, и ове године ће родитељима бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у основну школу, од 22. марта до 28. маја 2021. године, на порталу еУправа .

Информације за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у основну школу, можете погледати овде

Упис деце у први разред основне школе, за школску 2021/2022. годину, обавиће се у периоду од  1. априла до 31. маја 2021. године, у секретаријату школе. Упис у први разред вршиће се сваког радног дана, у периоду од 8 до 12 часова. Истог дана, психолог школе ће вршити тестирање ученика.

Предлог термина за тестирање деце можете погледати овде.

Родитељи, приликом уписа детета у први разред, не подносе ниједан документ у папирном облику. Подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система прибављају се по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара неопходно је да извештај од лекара родитељ донесе у школу. Такође, ми као школа, по службеној дужности, прибавићемо потврде о обављеном обавезном предшколском програму.

За све додатне информације можете се обратити Ивани Орловић, психологу школе.

Контак телефон: +381 60/ 33 58 833

Имејл адреса школе: upisprvaka@gmail.com

Упис ученика у први разред школске 2021/2022. године – Шта је потребно за упис у први разред и шта је ове године другачије

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. У школској 2021/2022. години, упис у први разред обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године.

Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са законом. Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Као и претходних година, процедура уписа почиње систематским прегледом који је обавезан за све предшколце. Прва “станица” је изабрани педијатар, где се обавља основни преглед и мерење детета. Ако је дете у том тренутку здраво, оно прима вероватно две (од укупно три) ревакцине које се примају у овом периоду. Пошто се све три вакцине примају у надлактицу, препоручује се да дете најпре прими две, а трећу након најмање две недеље. Вакцине које се примају штите против: дифтерије, тетануса, дечје парализе, малих богиња, заушака, рубеоле (црвенке). 

У међувремену, између вакцина, дете обавља прегледе и других специјалиста и то:

  • Оториноларинголога,
  • Офталмолога,
  • Физијатра,
  • Логопеда,
  • Стоматолога,

Додатно, обављају се лабораторијске анализе крви и урина и узимају брисеви.

Оно што је ове године уведено као обавезан део систематског прегледа је и ЕКГ преглед. Деца која га нису раније обављала због неких спортских прегледа могу бити уплашена кад виде апаратуру, па је добро да их припремите и објасните им да није ништа болно.

Када се све ово обави, поново се одлази код педијатра, ради коначне потврде да је дете спремно за упис.

Захваљујући електронској услузи еУпис родитељи не доносе документацију у школу, већ се она прибавља по службеној дужности електронским путем. Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и доказ о обављеном лекарском прегледу) и упис. Након уписа детета у школу, истог дана, психолог ће вршити испитивање детета и родитељи ће, од стране школе, бити обавештени о предложеним терминима за испитивање детета.

Они који су се одлучили за упис детета у школу која не припада њиховој територији, захтеве је требало да поднесу школама до 1. фебруара.

Упис ученика у први разред школске 2020/2021. године

Поштовани родитељи будућих првака,

У први разред, школске 2020/21. године, уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година, односно деца рођена у периоду од 1. 3. 2013. до 28. 2. 2014. године.

Деца од шест до шест и по година могу се уписати на захтев родитеља, након провере спремности за полазак у школу.

Ако је дете старије од седам и по година а због болести или других оправданих разлога није још уписано у школу, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања коју обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе.

Online пријаве за полагање пријемог испита у специјализованим одељењима гимназија и уметничких школа oд 12. до 15. априла

Oд 12. до 15. априла ове године родитељи и други законски заступници моћи да пријаве своје дете за полагање пријемног испита за упис у специјализованa одељења гимназија и уметничких школа електронским путем на порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs). Сви који не искористе предност електронског подношења пријава за полагање пријемног испита, пријаву у папирном облику могу да поднесу 15. и 16. априла 2021. године, у средњим школама које имају специјализована одељења.

Пријемни испити за ове школе, у складу са конкурсом који расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, биће реализовани у средњим школама од 7. до 16. маја 2021. године, а родитељи ће, по први пут, увид у резултате моћи да погледају онлајн.

Све активности у вези са завршетком основне школе, као и упис у средњу школу, ове школске године ће се, такође први пут, обављати путем овог портала, без подношења иједног папира.

Уместо седам места које су родитељи до сада морали да посете (у школи и онлајн), сада ће једним приступом на порталу mojasrednjaskola.gov.rs моћи да стекну увид у све неопходне резултате и спроведу све кораке за електронски упис деце у средњу школу.

У овај јединствени пројекат, који подразумева унапређење процеса реализације завршног испита и успостављање портала Моја средња школа mojasrednjaskola.gov.rs који грађанима омогућава низ електронских услуга за упис ученика у средњу школу, Влада Србије је уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу до сада уложила више од 49 милиона динара.

Завршни испит на крају основног образовања, према Календару образовно-васпитног рада, биће одржан од 23. до 25. јуна, а родитељи ће имати увид у прелиминарне резултате тог испита на поменутом порталу 27. јуна. На истом порталу подносиће се и жалбе на резултате завршног испита.

За разлику од претходних година, када су се листе жеља за упис у средњу школу подносиле у папирном облику и одласком у школу, од ове године листа жеља моћи ће да се поднесе путем овог портала, уз могућност неограничених измена и допуна до 3. јула.

Они који не искористе предност електронског подношења листе жеља, могу поднети ову листу у папирном облику у школама 3. и 4. јула.

Родитељи ће 11. јула на порталу имати увид у листу распоређених ученика по образовним профилима и смеровима у средњим школама.

Такође, и упис у средње школе моћи ће да се обави електронским путем, користећи наведени портал. Повезивањем са системом здравства омогућен је и електронски упис и за све ученике који уписују профиле за које је потребан здравствени преглед, под условом да су га обавили до тренутка подношења електронске пријаве за упис.

Влада Србије је претходне школске године приступила дигитализацији процеса завршног испита, чиме је цео процес постао транспарентнији, знатно је смањен и број наставника укључених у процес прегледања тестова, а дешифровање тестова се од претходне године ради електронски.

Број наставника прегледача по тесту је преполовљен, у односу на претходни период када су се тестови прегледали у папиру, с обзиром на то да се затворена питања прегледају аутоматски. Процес припреме, штампања и прегледања завршног испита ове године биће додатно унапређен.

 

Упис ученика у средњу школу – процедура

За упис у средњу школу вредновање општег успеха се врши на следећи начин:

На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 60 бодова. На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског и математике и 14 бодова на комбинованом.

Право на рангирање ради уписа у гимназију или стручну школу у трајању од четири године стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова.

Процедура уписа у средње школе

Након објављених резултата завршног испита, сваки ученик израчунава број бодова са којима конкурише за упис у неку од школа.

Редослед кандидата утврђује се на основу:

1. Општег успеха од 6. до 8. разреда (маx 60 бодова)

2. Успеха на завршном испиту (маx 40 бодова = 13 српски (матерњи) језик + 13 математика + 14 комбиновани тест)

Бодови на завршном испиту

1. На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака и може да освоји маxимално 20 бодова.

2. Бодови из српског језика и математике множе се са 0.65, а са комбинованог теста са 0.70 , тако да ученик из српског језика и математике може имати маxимално по 13 бодова, а из комбинованог теста маxимално 14 бодова.

Општи успех од 6. до 8. разреда

Општи успех остварен на крају VI, VII и VIII разреда (заокружен на две децимале), се сабира и множи са бројем 4, тако да ученик на основу општег успеха може остварити највише 60 бодова.

УКУПАН БРОЈ БОДОВА= (6.+7.+8.) x 4 +СРПСКИ ЈЕЗИК x 0.65 + МАТЕМАТИКА x 0.65 + КОМБИНОВАНИ ТЕСТ x 0.70

Право на рангирање за упис у гимназију и штручну школу у четворогодишњем трајању има ученик који је укупно остварио најмање 50 бодова.

Наредни корак је састављање листе жеља где сваки ученик уписује школу и профил за који је показао највише интересовања. Као прву жељу ученици уносе профил за који имају највише интересовања, друга жеља је профил за који су мање заинтересовани, трећи још мање итд. Редослед написаних школа је битан, јер ће ученик бити распоређен у прву школу за коју буде имао довољно бодова. Неке од препорука су да се на листу напише минимум десет школа, од двадесет колико је највише.

Конкурси и промоције школа – упис ученика у средње школе у школској 2021/2022. године

Промоција Средње школе ,,Никола Тесла” у Баточини

 

Конкурси за упис у Војне школе

Конкурс за упис у Војну гимназију, школске 2021/2022. године

Конкурс за упис у Средњу стручну војну школу, школске 2021/2022. године

Гимназије – Специјализована ИТ одељења

http://http://www.mpn.gov.rs/gimnazije-specijalizovana-it-odeljenja/

 

Промоција Пољопривредно ветеринарске школе са домом ученика – Рековац

                 

Промоција приватне средње школе ,,Viva Asja” из Крагујевца

Средња школа – Viva Asja

    

 

 

 

Професионална оријентација у нашој школи

Пројекат Професионална оријентација у Србији спроводи Немачка организација за међународну сарадњу GIZ у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије.

Циљ пројекта је успостављање функционалног и одрживог система и програма професионалне оријентације за младе на преласку из основне у средњу школу, односно у свет рада.

Циљна група пројекта јесу ученици и ученице завршних разреда основне школе, средњошколци и средњошколке и млади ван школског система. Пројектом је предвиђено да програмом професионалне оријентације буду обухваћене све основне школе и канцеларије за младе у Србији у периоду од 2011. до 2015. године.

Програм професионалне оријентације заснован је на интерактивном, динамичном, процесном петофазном моделу у којем је пажња усмерена првенствено на оспособљавање младих за избор занимања. Основни циљ програма јесте развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада.

У реализацији програма били смо изузенти и из базичне основне школе (БОШ) прерасли смо у менторску основну школу (МОШ). Од 86 менторских основних школа (МОШ) у Србији, изабрани смо у 40 ТОП МОШ.