Секције

Секције у нашој школи

Циљ свих ваннаставних активности, нарочито секција, јесте омогућити максимално истицање личности ученика на свим нивоима: образовном, креативном, друштвеном и личном плану. Задаци слободних активности засновани су на проширивању, продубљивању и стицању нових знања, умења, талената и вештина. Секције се темеље на повезивању теорије и праксе, пре свега, али и на задовољавању специфичних интересовања младих. На тај начин, ученици се професионално усмеравају, формирају радне навике, на креативан начин користе слободно време за културни и друштвени живот.

Рад на секцијама презентоваће се на јавним манифестацијама, свечаним приредбама и академијама, јавним часовима, кроз квизове знања, организоване књижевне вечери, школски часопис ,,Пупољак“, на бројним спортским такмичењима, ученичким сусретима… На тај начин, стечено знање и таленат, удружени, доказ су квалитетног рада и труда како ученика, тако и наставника и учитеља.

 

Рецитаторска секција


Сузана Димитријевић,

Горица Младеновић,

Зора Милојевић,

Драганка Јанковић,

Драгана Крстић ,

Весна Маринковић,

Ана Бошковић

Литерарна секцијa


Виолета Николић

Мирјана Јанковски

Драмска секција


Снежана Станојевић,

Даница Вучковић,

Гордана Миленковић,

Љиљана Крстић,

Душица Радосављевић,

Драгица Митић,

Драгица Прешић

Луткарска секција


Милијана Петровић,

Жаклина Јевтић,

Милица Павловић

Млади математичари


Љиљана Трунић,

Милена Милошевић

Библиотечка секција


Марија Милојевић

Етно секција


Светлана Милојевић

Новинарска секција


Милан Милошевић

Марија Милојевић

Секција страних језика


Марија Јовић Стевановић,

Марина Богдановић,

Бојан Илић

Марија Радић

Саобраћајна секција


Горица Добричић,

Милена Милошевић

Фолклорна секција


Оливера Ђокић,

Лидија Станковић

Шаховска секција


Срђан Димић