Дани отворених врата

Бадњевац

Разредна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕПРЕДМЕТРЕЗЕРВИСАНО ВРЕМЕ ЗА РАЗГОВОР
Горица ДобричићIПОНЕДЕЉАК,
7.30 – 8.00 часова
Милена МилошевићIIСРЕДА,
10.50 – 11.20 часова
Љиљана КрстићIIIУТОРАК,
7.30 -9.55 часова
Горица МладеновићIVПОНЕДЕЉАК,
12.10- 12.40 часова
ПЕТАК,
10.50 – 11.20 часова
Бојан Илићенглески језикСРЕДА,
9. 25 – 9. 55 часова
Немања Кнежевићверска наставаПОНЕДЕЉАК,
09. 55 – 10. 15 часова

 

Предметна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕПРЕДМЕТРЕЗЕРВИСАНО ВРЕМЕ ЗА РАЗГОВОР
Душица Стојановићсрпски језикПЕТАК, 16.15- 16.45 часова
Снежана ИветићматематикаПЕТАК, 13. 45- 14. 15 часова
Бојан Илићенглески језикПОНЕДЕЉАК, 16. 50 – 17. 20 часова
Сара Милановићнемачки језикСРЕДА, 13. 20 – 13. 45 часова
Марина КовановићфизикаСРЕДА, 13.30 – 15.30 часова
Драгица МатејићхемијаУТОРАК, 15.25 – 15.40 часова
Лелица НиколићбиологијаЧЕТВРТАК, 13. 00 -13. 30 часова
Марко ИлићгеографијаСРЕДА, 13. 00 – 13. 30 часова
Снежана Ардалићгеографија СРЕДА, 13. 00 – 13. 30 часова
Марија КарајићисторијаУТОРАК, 16.15 – 16. 45 часова
Иван Иветићтехника и технологијаУТОРАК, 16. 15- 16. 45 часова
Дарко Димитријевићликовна култураСРЕДА, 13. 45 – 14. 15 часова
Небојша Петровићмузичка култураПЕТАК, 14. 20 – 14. 50 часова
Владимир Милутиновићфизичко васпитањеПОНЕДЕЉАК, 13.10 – 13. 40 часова

Баточина

Разредна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕРАЗРЕДРЕЗЕРВИСАНО ВРЕМЕ ЗА РАЗГОВОР
Милијана ПетровићI-1 – боравакПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК,

7.30 – 12. 40 часова

Мирјана ЈанкоскиI-1 – боравакЧЕТВРТАК,

9.30- 10.00 часова

Оливера ЂокићI-2СРЕДА,

8. 00 – 8. 30 – прва смена

10. 50 – 11. 20 – друга смена

Жаклина ЈевтићII-1ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК,

7.30 – 12. 40 часова

Драгица ПрешићII-2СРЕДА,

8. 40 – 9. 10 часова

Лидија СтанковићII боравакПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК,

7. 30 – 13. 00 часова

Виолета НиколићIII-1ПОНЕДЕЉАК,

8.00- 8.30 часова

Љиљана ТрунићIII-2ПЕТАК,

9.30 – 10.00 часова

Драгица МитићIV-1ПЕТАК,

7.30 – 8.00 часова

Сузана ДимитријевићIV-2ПОНЕДЕЉАК,

12.45 – 13. 15 часова

Душан Трифуновићверска наставаСРЕДА,

9. 55 – 10.15 часова

Марија Јовић Стевановићенглески језикСРЕДА,

12.40 – 13. 30 часова

Предметна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕПРЕДМЕТРЕЗЕРВИСАНО ВРЕМЕ ЗА РАЗГОВОР

БИЉАНА МРДАКОВИЋсрпски језикПОНЕДЕЉАК,

11.00 – 12.00 часова

МАРИЈА МИХАЈЛОВИЋсрпски језик /

грађанско васпитање

ПОНЕДЕЉАК,

11.30 -12.00 часова

ИВАНА ЂУРИЧКОВИЋсрпски језикПОНЕДЕЉАК,

11.00 -11.30 часова

ЈАДРАНКА ВЕЉКОВИЋматематикаСРЕДА,

11. 00 – 11. 30 часова

ВАЛЕНТИНА РАДЕВИЋматематикаПОНЕДЕЉАК,

10. 45- 11.30 часова

СОЊА ТРОЈАНОВИЋматематикаУТОРАК,

10.30 -11.00 часова

СНЕЖАНА ГОЛУБОВИЋнемачки језикУТОРАК,

8.40 – 9. 10 часова

САРА МИЛАНОВИЋнемачки језикЧЕТВРТАК,

8. 40 – 9. 10 часова

НАТАША ВАСИЋенглески језикУТОРАК,

7. 30- 8. 00 – прва смена

12.00 12. 30 – друга смена

МАРИЈА ЈОВИЋ СТЕВАНОВИЋенглески језикСРЕДА,

12.40 -13. 30 часова

СНЕЖАНА СТАМЕНКОВИЋбиологијаЧЕТВРТАК,

11.30 -12.00 часова

ЛЕЛИЦА НИКОЛИЋбиологијаПОНЕДЕЉАК,

10. 00 – 11. 00

ДРАГАНА СТАМЕНКОВИЋХемијаСРЕДА,

13.10 -13.40 часова

ДРАГОСЛАВ ЈОВАНОВИЋФизикаПЕТАК,

7.30 – 8.00 часова

МАРИНА КОВАНОВИЋФизикаПЕТАК,

11.45 – 13.15 часова

ДЕЈАНА ПЕКИЋ РАДИВОЈЕВИЋгеографијаУТОРАК,

11.00 – 12. 00 часова

АЛЕКСАНДРА МЛАДЕНОВИЋисторијаУТОРАК,

10.30 -11.00 часова

РАДИША МИЛОШЕВИЋисторијаПОНЕДЕЉАК,

10. 30 – 11. 00

НЕБОЈША ЈОВАНОВИЋтехника и технологијаПОНЕДЕЉАК,

10.00 – 10. 30 часова

ЧЕТВРТАК,

10. 00 – 10. 30 часова

ИВАН ИВЕТИЋтехника и технологијаПОНЕДЕЉАК,

14. 30 – 15. 00 часова

БИЉАНА МИЛАНОВИЋфизичко и здравствено васпитањеСРЕДА,

11. 00 – 12. 00 часова

НЕНАД МРКАЉфизичко и здравствено васпитањеУТОРАК,

10.00 – 12.00 часова

НЕБОЈША ПЕТРОВИЋмузичка култураУТОРАК,

8. 40- 9. 55 часова

ДАРКО ДИМИТРИЈЕВИЋликовна култураСРЕДА,

14. 00 -16. 00 часова

ВАДИМИР ПЕТРОВИЋверска настава
НЕМАЊА КНЕЖЕВИЋверска наставаПЕТАК,

11. 00 – 11. 20 часова

Брзан

Разредна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕРАЗРЕДРЕЗЕРВИСАНО ВРЕМЕ ЗА РАЗГОВОР
Душица РадосављевићI и IVЧЕТВРТАК,

9. 00- 10.00 – прва смена

11.30 – 12. 30 – друга смена

Зора МилојевићII и IIIЧЕТВРТАК,

9. 00 – 10. 00 – прва смена

11.30 – 12.30 – друга смена

Марина Богановићенглески језикЧЕТВРТАК,

10. 00 – 10. 30 часова

Владимир Петровић верска настава

Предметна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕПРЕДМЕТРЕЗЕРВИСАНО ВРЕМЕ ЗА РАЗГОВОР
Славка Морачасрпски језикУТОРАК,

7.30- 8.35 часова – прва смена

10. 15 – 11.20 – друга смена

Петар ПантовићматематикаПОНЕДЕЉАК,

10. 00 – 11.00 часова

Марина Богдановићенглески језикЧЕТВРТАК, 10.00 – 10.30 часова

СРЕДА- 10. 20 – 10. 50 часова

Сара Милановићнемачки језикУТОРАК,

12.45 – 13. 15 часова

Драгослав ЈовановићфизикаЧЕТВРТАК,

8.40 – 9.10 – прва смена

11. 25- 11.55 – друга смена

Драгица МатејићхемијаУТОРАК,

9.10 – 9.25 – прва смена

и 11.55 – 12.15 – друга смена

Снежана Стаменковићбиологија ПОНЕДЕЉАК – СРЕДА,

9.10 – 9.25 – прва смена

11.55 – 12.15 – друга смена

Снежана Ардалићгеографија УТОРАК – СРЕДА,

10. 00 – 13. 00

Радиша МилошевићисторијаСРЕДА,

9. 25 – 9. 55 – прва смена

11. 25 – 11. 55 – друга смена

Иван Иветићтехника и технологијаЧЕТВРТАК,

9. 25 – 9. 55 – прва смена

11. 25 – 11. 55 – друга смена

Дарко Димитријевићликовна култураПОНЕДЕЉАК,

9. 25 – 9. 55 – прва смена

11. 25 – 11. 55 – друга смена

Небојша Петровићмузичка култураПЕТАК,

9. 25 – 9. 55 – прва смена

11. 25 – 11. 55 – друга смена

Владимир Милутиновићфизичко васпитањеЧЕТВРТАК,

12.10 – 12. 40 часова

Биљана Милановићфизичко васпитањеУТОРАК,

9.45 – 10. 15

Владимир Петровић верска настава

Доброводица

Разредна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕРАЗРЕДРЕЗЕРВИСАНО ВРЕМЕ ЗА РАЗГОВОР

Милан МилошевићI, II, III и IVПЕТАК,

8. 40 – 10. 00 часова

Марија Радићенглески језикПЕТАК,

9. 25 – 9. 55 часова

Немања Кнежевићверска наставаПЕТАК,

8. 40 – 9. 00 часова

Жировница

Разредна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕРАЗРЕДРЕЗЕРВИСАНО ВРЕМЕ ЗА РАЗГОВОР
Мирјана ДимићI и IIIУТОРАК,

8. 40 – 9. 10 часова

Милица ПавловићIIУТОРАК,

8. 40 – 9. 10 часова

Гордана МиленковићIVУТОРАК,

9. 30 – 10. 00 часова

Марија Радићенглески језикСРЕДА,

9.25 – 9. 55 часова

Немања Кнежевићверска наставаУТОРАК,

9. 55 – 10. 15 часова

Кијево

Разредна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕРАЗРЕДРЕЗЕРВИСАНО ВРЕМЕ ЗА РАЗГОВОР

Светлана МилојевићI и IIIУТОРАК,

7. 30 – 8. 35 часова

Даница ВучковићII и IVУТОРАК,

9. 00 -9. 45 часова

Марина Богдановић енглески језикУТОРАК,

10. 00 – 10. 30 часова

Немања Кнежевићверска наставаПЕТАК,

10. 30 – 10. 45 часова

Милатовац

Разредна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕРАЗРЕДРЕЗЕРВИСАНО ВРЕМЕ ЗА РАЗГОВОР
Александра СтојановићI и II УTORAK,

9.25- 9.55 часова

Драгана КрстићIII и IV СРЕДА,

9.10 – 9.55 часова

ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК, ОД 9.55 часова

Бојан Илићенглески језикУТОРАК,

8. 40 – 9. 10 часова

Немања Кнежевићверска наставаЧЕТВРТАК,

9. 55 – 10. 15 часова

Прњавор

Разредна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕРАЗРЕДРЕЗЕРВИСАНО ВРЕМЕ ЗА РАЗГОВОР
Драганка ЈанковићI и IIIУТОРАК,

7.30 – 8. 00 часова

Катарина СтанковићII и IVУТОРАК,

7.30- 8.00 часова

Марија Радићенглески језикЧЕТВРТАК,

8. 40 – 9. 10 часова

Немања Кнежевићверска наставаЧЕТВРТАК,

8. 40 – 9. 00 часова

Солило

Разредна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕРАЗРЕДРЕЗЕРВИСАНО ВРЕМЕ ЗА РАЗГОВОР
Aна БошковићIПЕТАК,

10. 00 – 10. 30 часова

Весна МаринковићII и IIIПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК,

10. 00 – 10. 30 часова

Марина Богдановићенглески језикПОНЕДЕЉАК,

10. 00 – 10. 30

Владимир Петровићверска настава

Црни Као

Разредна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕРАЗРЕДРЕЗЕРВИСАНО ВРЕМЕ ЗА РАЗГОВОР

Снежана СтанојевићI, II, III и IVУТОРАК,

9.30 -10. 00 часова

Марија Радићенглески језикУТОРАК,

9. 25 – 9. 55 часова

Немања Кнежевићверска наставаПЕТАК,

8. 00 – 8. 20 часова