Обавештење о почетку нове школске године, 2021/22. у ОШ ,,Свети Сава” Баточина

Обавештење о почетку нове школске године, 2021/22. у ОШ ,,Свети Сава” Баточина

Обавештење о почетку нове школске године, 2021/22. у ОШ ,,Свети Сава” Баточина

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА РОДИТЕЉЕ/ ЗАКОНСКЕ СТАРАТЕЉЕ УЧЕНИКА ОШ „СВЕТИ САВА“ У БАТОЧИНИ

 

I ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ОШ „СВЕТИ САВА“ У БАТОЧИНИ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

Поштовани родитељи/ старатељи,

 

Почетак школске године 2021/2022. године уређује се према моделима који су прописани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и који се спроводе према Стручном упутству.[1]

Образовно-васпитни рад у школској 2021/2022. години у ОШ „Свети Сава“ у Баточини организоваће се према ПРВОМ моделу образовно-васпитног рада. Одлука о одабраном моделу донета је у складуса тренутном епидемиолошком ситуацијом и склона је промени у зависности од даљег развоја епидемиолошке ситуације.

            Напомена: Одлука о моделу организације наставе доноси се на основу сагледавања карактеристика развоја епидемиолошке ситуације на територији општине Баточина. Свака наредна промена организације рада врши се на основу одлуке Тима за праћење и координирање примене превентивних мера у раду школа.

[1]Стручним упутством ближе се уређују начин планирања, организовања и остваривања образовно-васпитног рада основне школе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20, Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и у складу са прописима којима се уређује план и програм наставе и учења, односно наставни план и програм у основном образовању и васпитању, Правилником опосебном програму образовања и васпитања, као и другим прописима којима се ближе уређују специфични аспекти рада основне школе. 

У ОШ „Свети Сава“ у Баточини, као и у свим издвојеним одељењима спроводиће се I модел (3.1.1. Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад – І модел ) образовно-васпитног рада у школи који подразумева образовно-васпитни рад у школи кроз НЕПОСРЕДНИ РАД са ученицима.

 

 • 1.1. Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад – І модел 
 • Школска 2021/2022. година у складу са Календаром образовно-васпитног рада основне школе почиње, у среду, 1. септембра 2021. године.
 • Часови обавезне наставе у преподневној смени почињу у 7. 45 часова (за први и други циклус).
 • Часови обавезне наставе у ДРУГОЈ (поподневној) смени почињу у 12. 30 часова за ученике другог циклуса (од 5. до 8. разреда), док за ученике првог циклуса (од 1. до 4. разреда) почињу у 13 часова.
 • Прве недеље септембра школске 2021/22. године, у ПРВУ (преподневну) смену (у школама у којима је настава организована у две смене – Баточина и Брзан), крећу ученици другог циклуса (од 5. до 8. разреда), са почетком првог часа у 7. 45 часова.
 • Промена смена похађања наставе врши се на недељном нивоу, смењивањем првог и другог циклуса.
 • Образовно-васпитни рад организује се непосредно у простору школе.
 • За све ученике првог и другог циклуса обавезна је настава, као и остали облици образовно-васпитног рада.
 • Настава се организује према унапред усвојеном распореду часова, за све ученике у одељењу истовремено.
 • Час наставе траје 45 минута.
 • Свако одељење има своју учионицу.
 • Током малих одмора нема промене учионице/кабинета, осим када је то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава.
 • Препоручује се да се велики одмор спроводи на отвореном простору (у школском дворишту), кад год то временске прилике дозвољавају.
 • Школа приликом организације и реализације наставе у потпуности придржава актуелних препорука и мера надлежних институција и органа, као и да спроводи мере стратегије ублажавање ризика од могућег заражавања.

Продужени  боравак 

Рад у продуженом боравку организује се у складу са Правилником о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка, као и до сада (Службени гласник РС, бр. 77/2014) и уз примену свих прописаних епидемиолошких мера заштите, са посебним нагласком на огранизацији исхране и слободног времена ученика.

 

II ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-a 19 У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ у  условима када школе раде у по I моделу организације образовно васпитног рада 

Уз адекватну примену прописаних мера, као што су ношење маски, одржавање  растојања, проветравање просторија, чишћење и дезинфекција простора и дезинфекција руку смањује се ризик од преношења инфекције међу ученицима и запосленима у школи. Тежи се томе да степен заразе вирусом COVID-19 спречи или смањи на минимум у заједници.

Током спровођења наставног процеса према првом моделу, кроз непосредни облик наставе, а ради очувања здравља свих ученика, неопходно је поштовати следеће мере:

 1. Доследна и исправна употреба  маски у простору школе од  стране свих лица (ученика и  запослених);
 2. Физичка дистанца према  могућностима школе (може и  мања од 1м);
 3. Хигијена руку и респираторна  хигијена;
 4. Чишћење и дезинфекција простора школе у целини;
 5. Успостављена сарадња са  надлежном здравственом  службом, а посебном са  надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ.

УЧЕНИЦИ

 • Ученик треба да носи маску од уласку у школу па све до доласка до своје клупе.
 • Маска се обавезно користи и током одговарања и током сваког разговора.
 • Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет.
 • Током боравка у школи може да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али се свака маска мора користити на исправан начин – тако да покрива нос, уста и браду.
 • Не треба користити маску која је запрљана или овлажена.
 • Није дозвољено мењање маски међу ученицима.
 • Ученици одржавају међусобну физичку дистанцу од најмање 1 метар.
 • Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском дворишту).

 

            Напомена: Уколико je обухват вакцинацијом међу ученицима у одељењу већи од 70%, ученици који су вакцинисани нису у обавези да носе маску током часа. У свим осталим горе наведеним ситуацијама, употреба маске је обавезна. Напомена: Употреба заштитних маски на отвореном простору за сада није неопходна, уз одржавање физичке дистанце. (Пратити Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3, 19/2021-18, 22/2021-3, 29/2021-3, 34/2021-3, 48/2021-4, 54/2021-3, 59/2021-25, 60/2021-3, 64/2021-3, 69/2021-4)

 

ДОДАТНЕ МЕРЕ ОПРЕЗА

 • Родитељи, односно други законски заступници и други посетиоци

Употреба заштитних маски за родитеље и све друге посетиоце у школским установам је обавезна током боравка у затвореном простору, с тим да је неопходно редуковати број посетилаца и омогућити посету само у случају неопходности.

Особе које доводе ученике у школу не улазе у школу већ прате ученике до улаза у  школску зграду или до капије школског дворишта, где ученике млађег узраста преузима  дежурни учитељ/наставник.

 

III ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ПОТВРЂИНИХ СЛУЧАЈЕВА ИНФЕКЦИЈЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2 У ШКОЛИ

За потребе поступања у случају појаве потврђених случајева инфекције вирусом SARS-CoV-2 у школи, у наставку је описана  процедура која укључује модификовани карантин у кућним условима:

 • Прописан карантин у кућним условима од 14 дана. (Међутим, следећa опција за скраћивање карантина је  прихватљива алтернатива, и користиће се у оквиру мера које предвиђају прелазак одељења на наставу на даљину приликом поступања код појаве потврђених случајева инфекције вирусом SARS-CoV-2 у школи.)
 • Модификација карантина у кућним условима подразумева да карантин престаје након 10. дана.
 • Престанак карантина у  кућним условима након 10. дана не укључује тестирање на SARS-CoV-2, али укључује дневно праћење појаве симптома  инфекције.
 • Особе које нису развиле никакве симптоме инфекције могу похађати наставу у школи након 10. дана, уз обавезно  ношење маске 14 дана од почетка карантина у кућним условима и у затвореном и на отвореном простору.