Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu

,,Projektna nastava jedan je od najmodernijih i najkreativnijih pristupa u organizaciji obrazovnog procesa. Nastava na daljinu, iako ima svojih očiglednih ograničenja, trenutno je realna potreba. Ključ uspeha ovih metoda leži u rukama svih koji rade u obrazovanju! Ukoliko prihvatimo izazove, pogledamo malo dalje od našeg sigurnog kruga koleginica i kolega, malo dalje od školskog dvorišta i ako počnemo da verujemo da je saradnja, dobra komunikacija, mašta i kritičko mišljenje naših učenika važnije od svakog pojedinačnog predmeta i svake konkretne lekcije iz udžbenika, podelićemo sa učenicima nešto suštinsko, životno i zaista važno”.

Autori Priručnika su Milan Petrović, tim lider organizacije „Nauči me“ iz Niša i Deniz Hoti, izvršni direktor Organizacije za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva „Connecting“ iz Pančeva. Stručna saradnica je Olivera Todorović, pomoćnica direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Izradu priručnika i organizaciju vebinara sproveli su NALED, organizacija „Connecting“ iz Pančeva i organizacija „Nauči me“ iz Niša u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) u okviru projekta Javno-privatni dijalog koji finansira USAID .