Završni ispit za učenike 8. razreda

 1. OPŠTE NAPOMENE

 

Završni ispit za sve učenike 8. razreda realizovaće se 23, 24. i 25. juna 2021. godine. Završni ispit polažu svi učenici koji su sa pozitivnim uspehom završili 8. razred. Završni ispit se polaže tri dana – prvog dana se polaže srpski, odnosno maternji jezik, drugog matematika, a trećeg kombinovani test.

Završni ispit realizuje se po sledećem rasporedu:

Prvi dan (sreda), 23. 6.2021. godine – SRPSKI JEZIK, od 9. 00 do 11. 00 časova (maksimalno 13 bodova);

Drugi dan (četvrtak), 24. 6.2021. godine – MATEMATIKA, od 9. 00 do 11. 00 časova (maksimalno 13 bodova);

Treći dan(petak), 25. 6.2021. godine – KOMBINOVANI TEST (zadaci iz biologije, fizike, hemije, istorije i geografije), od 9. 00 do 11. 00 časova (maksimalno 14 bodova).

 • Učenici imaju obavezu da pre pristupanja ispitu sa odeljenjskim starešinom blagovremeno provere tačnost svojih ličnih podataka i podataka o uspehu tokom školovanja u bazi podataka.

 

 1. UPUTSTVO ZA UČENIKE

 

 • Ispit tri dana počinje u 9.00 časova i traje 120 minuta.
 • Učenici su dužni da u školu dođu u 8.15 časova sva tri dana održavanja ispita.
 • Škola obezbeđuje po dve hemijske olovke za svakog učenika.
 • Na ispit sva tri dana učenik treba da ponese đačku knjižicu sa overenom fotografijom i nalepljenom identifikacionom nalepnicom.
 • Na ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i na ispit na kome se polaže kombinovani test učenici treba da ponesu i grafitnu olovku i gumicu.
 • Na ispit iz matematike učenici treba da ponesu grafitnu olovku, gumicu, lenjir, trugao i šestar.
 • Učenici se raspoređuju u učionice na isti način kao i prilikom polaganja probnog završnog ispita – čitava procedura podele testova, davanja uputstava, popunjavanja Identifikacionih obrazaca, lepljenja identifikacionih nalepnica, rada i predaje testova, za sva tri dana ista je kao i prilikom polaganja probnog završnog ispita.
 • Sve detaljne informacije o sprovođenju Završnog ispita učenici dobijaju od svojih razrednih starešina i nastavnika zaduženih za sprovođenje Završnog ispita.
 1. BODOVANJE POSTINUTIH REZULTA

 

 • Na osnovu Pravilnika o izmeni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 2/18) u kome je utvrđen udeo pojedinačnih testova u ukupom broju bodova na završnom ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može da ostvari iz srpskog, odnosno maternjeg jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i na kombinovanom testu najviše 14 bodova.
 • Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat postignut na testu iz srpskog (odnosno maternjeg) jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a rezultat postignut na kombinovanom testu množi sa koeficijentom 0,7.
 • Formula za izračunavanje broja bodova koje je učenik ima na osnovu opšteg uspeha i rezultata postignutih na završnom ispitu:
(VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT = Ukupan broj bodova za upis
 • Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka, tj. maksimalan rezultat na testu je 20 poena. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova za upis, tj. preračunat rezultat postignut na testu.

 

 1. UPUTSTVO ZA RODITELJE

Molimo roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike, da:

 • Vode računa da učenici doručkuju i popiju vodu pre početka završnog ispita.
 • Provere da li su učenici poneli potreban pribor za rad i đačku knjižicu.

U proveri rezultata na pojedinačnim testovima na završnom ispitu roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici učenika treba da imaju jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na testovima i načinu bodovanja.

 

UPUTSTVO ZA UČENIKE I RODITELJE