Miomir Stanković

nastavnik muzičke kulture

Nastavnik je pre svega pedagog, pa tek onda predavač.

Radna biografija:

Radno mesto:Nastavnik muzičke kulture
Poslednje stečeno obrazovanje i zvanje i godina sticanja: Nastavnik muzičke kulture, 2004. godine
Mesto i datum sticanja licence:Beograd, 2010. godina
Poznavanje stranih jezika:Engleski jezik – A2 Nemački jezik – B1

Radno iskustvo:

Osnovna škola „Sveti Sava” Batočina, od 2003. godine
Osnovna škola „Karađorđe“ Rača, od 2006. godine
Osnovna škola „Svetozar Marković” Lapovo, od 2020. godine
Srednja škola „Đura Jakšić“ Rača, 2006-2008. godine

Nagrade i pohvale:

Javna pohvala za najboljeg nastavnika u OŠ ,,Karađorđe” u Rači, školska 2018/19. i 2017/18. godina

Angažovanje u lokalnoj zajednici:

Rad sa školskom decom u KUD-u, sastavni deo Kulturnog centra, Rača
Žiriranje na takmičenju „Prva frula Srbije“, Rača

Posebna vanškolska interesovanja:

Sviranje perkusionih instrumenata

Rad na računaru:

Microsoft Office95%
Platforme za učenje95%
Digitalni alati52%
Digitalni udžbenici34%
Interaktivna tabla33%