Milena Milošević

profesor razredne nastave u Badnjevcu

U jednom danu, u jednom trenutku, možeš ostati bez svega osim bez znanja i obrazovanja.

Radna biografija:

Radno mesto:Profesor razredne nastave
Poslednje stečeno obrazovanje i zvanje i godina sticanja: Profesor razredne nastave, 2007. godina
Mesto i datum sticanja licence:Beograd, 17. 10. 2012. godine
Poznavanje stranih jezika:engleski jezik – A1 nivo, nemački jezik – A1 nivo

Radno iskustvo:

Osnovna škola ,,Sveti Sava“ Batočina, od septembra 2008. godine
Dečji vrtić ,,Poletarac“ Batočina, od februara 2008. do juna 2008. godine

Posebna vanškolska interesovanja:

Muzika
Putovanja
Film
Pčelarstvo
Voćarstvo

Rad na računaru:

Microsoft Office66%
WordPress20%
Platforme za učenje53%
Digitalni alati34%
Digitalni udžbenici56%
Interaktivna tabla35%