Marko Stanojević

profesor istorije

Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet.

Radna biografija:

Radno mesto:Profesor istorije
Poslednje stečeno obrazovanje i zvanje i godina sticanja: Master istoričar, 2016. godina
Mesto i datum sticanja licence:Beograd, 5. 11. 2019. godine
Poznavanje stranih jezika:engleski jezik – B1 nivo

Radno iskustvo:

Osnovna škola „Sveti Sava“ Batočina, od 2020. godine
Srednja škola „ Nikola Tesla“ Batočina, od 2019. godine
,,Muzej Jugoslavije” Beograd, 2018. godine
Osnovna škola „Sveti Sava“ Batočina- pripravnik, od 2017. do 2018. godine

Objavljeni naučni i stručni radovi:

Filipović, M. (2019. godine) Istorija 7, Udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za 7. razred, Data Status, Beograd – recenzent
Stanojević, M. (2019. godine) Đakova buna i njeni odjeci u Kragujevačkoj nahiji, Šumadijski anali, Zbornik sa naučnog skupa, Kragujevac
Stanojević, M. (2018. godine) Batočina između dva svetska rata, Narodna Biblioteka „Vuk Karadžić“, Batočina
Stanojević, M. (2018. godine) Jugoslovenska radikalna zajednica u Kragujevačkom srezu 1918-1941, Šumadijski anali, Kragujevac
Stanojević Marko, Hadžić Dragana (2021. godine) Istorija 8, Udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za 8. razred, Data Status, Beograd – autor

Sajtovi i blogovi:

Sajt „Batočina info“ – administrator i moderator
Vikipedija – administrator

Rad na računaru:

Microsoft Office82%
WordPress95%
Platforme za učenje95%
Digitalni alati84%
Digitalni udžbenici93%
Interaktivna tabla100%