Marina Kovanović

profesor fizike i informatike

Znanje je moć!

Radna biografija:

Osnovna škola „Sveti Sava“ Batočina, 2006. godine –
Mašinsko-elektrotehnička škola, „Goša“ , 2002-2006. godine
Osnovna škola „Svetozar Marković“, 2002. godine
Osnovna škola „Sveti Sava“ Batočina, 2001-2002. godine

Radno iskustvo:

Radno mesto:Profesor fizike i informatike
Poslednje stečeno obrazovanje i zvanje i godina sticanja: Diplomirani fizičar za opštu fiziku, 2000. godine
Mesto i datum sticanja licence:Kragujevac, 3. mart 2003.
Poznavanje stranih jezika:Engleski – B2 Ruski– A2

Projekti:

Program stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i direktora za razvoj ključnih veština učenika osnovnih škola: kritičko mišljenje i rešavanje problema, digitalna pismenost i programiranje mikrobit uređaja.

Nagrade i pohvale:

Svetosavska povelja, 2019. godine

Posebna vanškolska interesovanja:

Čitanje

Rad na računaru:

Microsoft Office100%
WordPress30%
Platforme za učenje53%
Digitalni alati44%
Digitalni udžbenici93%
Interaktivna tabla35%