Zora Milojević

profesor razredne nastave u Brzanu

Svak je rođen da po jednom umre, čast i bruka traju do vijeka

Radna biografija:

Radno mesto:Profesor razredne nastave
Poslednje stečeno obrazovanje i zvanje i godina sticanja: Profesor razredne nastave, 13. 7. 2007. godine, Jagodina
Mesto i datum sticanja licence:Jagodina, 6. 4. 1994. godine
Poznavanje stranih jezika:nemački jezik – A1 nivo

Radno iskustvo:

OŠ ,,Sveti Sava“ Batočina, od 1991. godine

Angažovanje u lokalnoj zajednici:

Odbornik u SO Batočina

Posebna vanškolska interesovanja:

Cvećarstvo
Ručni radovi
Muzika
Sport

Rad na računaru:

Microsoft Office42%
WordPress26%
Platforme za učenje50%
Digitalni alati34%
Digitalni udžbenici47%
Interaktivna tabla32%