Kalendar

 ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2020/ 21. GODINU

Nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi ostvaruju se u toku dva polugodišta.

 • Prvo polugodište počinje u utorak, 1. septembra 2020. godine, a završava se u petak, 18. decembra 2021. godine.
 • Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 18. januara 2021. godine, a završava se u utorak, 8. juna 2021. godine za učenike osmog razreda, odnosno u utorak, 22. juna 2021. godine za učenike od prvog do sedmog razreda.
 • Prvi kvalifikacioni period počinje 1. septembra, a završava se 6. novembra.
 • Treći klasifikacioni period počinje 18. januara.
 • U toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, prolećni i letnji raspust:

Jesenji raspust počinje u sredu, 11. novembra 2020. godine, a završava se u nedelju, 15. novembra 2020. godine.

Zimski raspust počinje u ponedeljak, 21. decembra 2020. godine, a završava se u petak, 15. januara 2021. godine.

Prolećni raspust počinje u petak, 30. aprila 2021. godine, a završava se u petak, 7. maja 2021. godine. Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u sredu, 23. juna 2021. godine, a završava se u utorak, 31. avgusta 2021. godine.

Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se u utorak, 31. avgusta 2021. godine.

UREDBA O DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I

SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI KOVID-19

Na sednici, održanoj 25. novembra 2020. godine, Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 Republike Srbije izneo je preporuke na osnovu Uredbe o Dopuni uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19, koje je donela Vlada Republike Srbije, a kojom se propisuju nove mere za organizaciju rada osnovnih i srednjih škola i izmena kalendara za školsku 2020/21. godinu.

Prema navedenoj Uredbi, od 30. novembra do 18. decembra 2020. godine, obrazovno-vaspitni rad organizuje se na sledeći način:

 1. U prvom ciklusuosnovne škole nastavlja se neposredni obrazovno-vaspitni rad prema izabranom modelu organizacije nastave u okviru postojećeg operativnog plana škole;
 2. U drugom ciklusu osnovne škole obrazovno-vaspitni rad ostvarivaće se putem nastave na daljinu, uz korišćenje platforme Microsoft Teams, odnosno, sistema za upravljanje učenjem i putem Javnog medijskog servisa Srbije, RTS-a.

Napomena: U skladu sa odlukom o promeni kalendara obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole, prvo polugodište se završava 18. decembra 2020. godine, da zimski raspust traje od 21. decembra 2020. godine do 15. januara 2021. godine i da drugo polugodište počinje 18. januara 2021. godine.

OSTVARIVANJE OBRAZOVNO – VASPITNOG RADA U OSNOVNOJ ŠKOLI

 • Obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada iz Člana 1 Pravilnika o osnovnom obrazovanju za učenike od prvog do sedmog razreda, ostvaruje se u 36 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno, 180 nastavnih dana.
 • Obrazovno-vaspitni rad za učenike osmog razreda ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne sedmice, odnosno, 170 nastavnih dana.
 • U slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće da škole ostvare obavezne oblike obrazovno-vaspitnog rada u punom broju nastavnih sedmica i nastavnih dana na godišnjem nivou, moguće je odstupanje u broju do 5% od utvrđenog broja petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno nastavnih dana.
 • U okviru 36, odnosno 34 petodnevne nastavne sedmice, škola je u obavezi da Godišnjim planom rada ravnomerno rasporedi dane u sedmici.
 • Svaki dan u sedmici neophodno je da bude zastupljen 36, odnosno 34 puta.

U školi se praznuju državni i verski praznici, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 43/01, 101/07 i 92/11). U školi se praznuje radno: Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu (21. oktobra), Sveti Sava (27. januara), Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu (22. aprila), Dan pobede (9. maja) i Vidovdan – spomen na Kosovsku bitku (28. jun).

Napomena: Sveti Sava i Vidovdan se praznuju radno, bez održavanja nastave, a Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan pobede su nastavni dani, izuzev kad padaju u nedelju.

 • Nedelja, 8. novembar 2020. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
 • Godišnjim planom rada škola će utvrditi ekskurzije i vreme kada će nadoknaditi nastavne dane u kojima su ostvarene ekskurzije.
 • Ako je Dan škole nastavni dan prema kalendaru, škola će taj dan nadoknaditi na način koji utvrdi godišnjim planom rada.
 • Vreme saopštavanja uspeha učenika i podele đačkih knjižica na kraju prvog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada, u skladu sa ovim pravilnikom.
 • Vreme podele svedočanstava i diploma na kraju drugog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada, u skladu sa ovim pravilnikom.
 • Svečana podela đačkih knjižica učenicima od prvog do sedmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se u ponedeljak, 28.  juna 2021. godine.
 • Učenici 8. razreda Probni završni ispit polagaće u dva dana: petak, 26. marta i subota, 27. marta 2021. godine.
 • Učenici 8. razreda Završni ispit polagaće u tri dana: u sredu – 23. juna, u četvrtak – 24. juna i  u petak –  25. juna 2021. godine.