Učenička zadruga

Učenička zadruga – korak dalje od ideje

Zadatak škole je da obrazuje, ali škola mora biti organizovana tako da može pripremiti učenike za sve aspekte života. Obrazovni proces u školi mora teći uporedo sa razvojem veština učenika da preduzmu inicijativu, donesu odluku, preuzmu na sebe odgovornost.

Zakon o osnovama našeg sistema obrazovanja i vaspitanja definisao je ključne kompetencije za celoživotnu učenje, pa jedna od njih odnosi se na razvijanje osećaja za inicijativu i preduzetništvo: sposobnost da se ideje pretvore u akciju kroz kreativnost, inovativnost i preuzimanje rizika, kao i sposobnost za planiranje i upravljanje projektima.

Tim povodom, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 2019. godine objavilo je ,,Vodič za osnivanje učeničke zadruge“ gde su veoma jasno objašnjene i definisane sve pojedinosti ove ideje.

,,Učenička zadruga jedan je od vidova učenja preduzetništva koji se realizuje kao vannastavna školska aktivnost. Učenička zadruga pruža mogućnosti za razvijanje preduzetničke kompetencije jer proizvodni i uslužni rad, koji je osnova učenja u zadruzi, predstavlja dobar temelj za usvajanje preduzetničkih znanja i veština.

Dobrobiti za učenike kroz rad u učeničkoj zadruzi:

– Razvijaju se i neguju radne navike i sposobnosti, osećaj za inicijativu i preduzetništvo i ostale ključne kompetencije za celoživotno učenje, kao i potreba za saradnjom;

– Integracijom sadržaja koji se uče u redovnoj nastavi i njihovom primenom u radu u učeničkoj zadruzi, učenici ostvaruju vezu između teorijskog i praktičnog dela istog sadržaja;

– Kroz istraživački rad i projekte, zastupljene u učeničkim zadrugama, podstiče se samostalno istraživačko učenje, učenici se uvode u intelektualni rad i omogućena je saradnja sa stručnim i naučnim institucijama i privrednim subjektima;

– Učenici razvijaju ljubav prema prirodi i vrednostima koje je čovek stvorio svojim radom;

– Formira se svest o važnosti očuvanja i zaštite okoline;

– Omogućava se razvoj sposobnosti učenika, zadovoljavanje njihovih interesovanja i spoznaja vlastitih sklonosti;

– Učenici se pripremaju za izbor budućeg zanimanja;

– Učenici se osposobljavaju i podstiču na racionalno korišćenje slobodnog vremena;

– Učenička zadruga deluje se na sprečavanje društveno neprihvatljivog ponašanja.“

Očigledno je da su koristi učenike zadruge velike za učenike, zato naša škola krupnim koracima korača ka ostvarivanju cilja, odnosno osnivanju jedne zadruge za naše učenike.