Upoznavanje sa partnerskom  školom ,,Huan de Lanuza” u Saragosi 

Upoznavanje sa partnerskom  školom ,,Huan de Lanuza” u Saragosi 

Upoznavanje sa partnerskom školom ,,Huan de Lanuza” u Saragosi 

2. dan – Upoznavanje sa partnerskom  školom ,,Huan de Lanuza” u Saragosi
Po dolasku u Saragosu, posetili smo  školu ,,Huan de Lanuza”, koja će biti naš domaćin do petka, 22. aprila.
,,Huan de Lanuza” je privatna dvojezična škole sa dugom  tradicijom, osnovana 1978. godine.
,,Huan de Lanuza” je bilingvalna škola, u kojoj se nastava odvija na španskom i engleskom  jeziku naizmenično.
Upoznavanje sa saradnicima i predstavnicima partnerske škole predstavlja sasvim novo iskustvo u profesinalnom razvoju naših zaposlenih.
Predusretljivi domaćini srdačno su nas dočekali, predstavili kolektiv i pokazali školski prostor u kojem trenutno boravi oko šest stotina učenika, uzrasta od 2 godine do 18 godina.
Nakon obilaska škole, usledilo je potpisivanje Protokola o prijateljstvu i saradnji dveju škola, kojim će se težiti ostvarivanju zajedničkog cilja – unapređivanje obrazovanja kroz razmenu iskustava i dostignuća.
Protokol o prijateljstvu i saradnji potpisan je na obostrano zadovoljstvo predstavnika škola. Svojim potpisima, direktorke škola ,,Huan de Lanuza” u Saragosi i OŠ ,,Sveti Sava” u Batočini, Pilar Fernandez Fortun i Snežana Đorđević, zvanično su postavile temelj budućoj saradnji.