Treći dan boravka u školi ,,Huan de Lanuza”, Saragosa

Treći dan boravka u školi ,,Huan de Lanuza”, Saragosa

Treći dan boravka u školi ,,Huan de Lanuza”, Saragosa

3. dan – Posmatranje na poslu
Treći dan boravka u ,,Huan de Lanuza” školi protekao je u druženju sa kolegama – mentorima iz Saragose i prisustvovanju njihovim časovima i vannastavnim aktivnostima.
Cilj posmatranja časova je sagledavanje obrazovnog procesa u ovoj školi u odnosu na obrazovni proces u Srbiji i usvajanje  nastavnih metoda i tehnika, primenom kojih bi se nastavni proces u našoj školi dodatno usavršio.
Ovo je bio i dan kada smo svoje  mentore darovali simboličnim poklonima – suvenirima iz našeg kraja, dok smo učenicima podelili simbolične poruke, koje su za njih pripremili učenici naše škole.