Tim za inkluzivno obrazovanje

Tim za inkluzivno obrazovanje

Za učenika kome je usled  socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, specifičnih teškoća u učenju i drugih razloga  potrebna dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju škola obezbeđuje otklanjanje  fizičkih i komunacijskih  prepreka i zavisno od potreba, donosi i individualni obrazovni plan ( IOP1 ili IOP2 ) kojim bi se otklonile fizičke i komunikacijske prepreke. Za učenika sa izuzetnim  spoobnostima škola donosi IOP3.

Cilj IOP-a: Postizanje optimalnog uključivanja deteta i učenika u redovan obrazovno-vaspitni rad i njegovo osamostaljivanje u vršnjačkom kolektivu.

Zadaci Tima za inkluzivno obrazovanje :

 • Donošenje plana i programa rada;
 • Organizovanje aktivnosti na osnovu programa;
 • Saradnja sa interresornom komisijoM;
 • Analiza aktuelne školske situacije, identifikacija dece sa poteškoćama i potreba za dodatnom podrškom;
 • Pomoć u izradi i primeni IOP planova, praćenje realizacije IOP-a i evaluacija;
 • Vrednovanje ostvarenosti i kvaliteta programa rada;
 • Vođenje evidencije-pedagoškog dosijea učenika;
 • Pružanje dodatne podrške učenicima sa smetnjama u razvoju;
 • Pružanje dodatne podrške roditeljima učenika sa smetnjama u razvoju;
 • Pružanje dodatne podrške nastavnicima-planiranje i realizacija stručnog usavršavanja nastavnika

Predviđena je jedinstvena metodologija za izradu IOP-a, koja obuhvata sledeće korake:

 • Analiza situacije i prikupljanje podataka o detetu,
 • Izrada pedagoškog profila deteta,
 • Određivanje prioriteta u pružanju podrške,
 • Razvijanje strategije podrške, krajnjih ciljeva pružanja podrške i detaljnog plana aktivnosti.