Naši prijatelji

Osnovna škola „Krum Tošev“ Severna Makedonija

Kao škola sa dugom tradicijom, dugom 165 godina, trudimo se da razvijamo saradnju sa školama u inostranstvu. Uspostavljanjem saradnje sa regionalnim i internacionalnim školama pratimo međunarodne modele nastavnog procesa u cilju razvijanja evropskog sistema obrazovanja.

U želji da postanemo savremena škola, koja se neprekidno unapređuje i usavršava, prateći moderne obrazovne trendove, ostvarujemo saradnju sa školama iz okruženja.

Smatrajući da su internacionalne vrednosti i razmena iskustva u procesu obrazovanja i vaspitanja od neprocenjive važnosti, u dosadašnjem radu postigli smo to kroz ostvarenu međunarodnu saradnju sa Osnovnom školom „Krum Tošev“ iz Makedonije, 2015. godine.

Saradnja sa OŠ „Krum Tošev“ iz Skoplja zasnovana je na učeničkim razmenama, organizaciji poseta i gostovanja, letnjih škola, pa i međunarodnih projekata.

Protokol o saradnji dveju škola potpisan je 2015. godine u Skoplju. Projekat o saradnji proistekao je iz ličnih potreba naše škole, na osnovu dugogodišnje saradnje između Republike Srbije i Severne Makedonije. Na taj način potpisana je i dugoročna prijateljska veza zasnovana na razmeni iskustava, što je i zajednički cilj obe obrazovnovaspitne ustanove.

Međusobna razmena iskustava i realizacija zajedničkih projekata utiču na trajno čuvanje veza učenika i profesora dveju škola. Ostvareni su i realni susreti učenika i nastavnika naše škole i prijateljske škole 2015. godine, gostovanjima u Batočini, zatim i u Skoplju.

Cilj takvih aktivnosti bio je da se učenici međusobno upoznaju, da upoznaju jedni druge sa tradicijom i kulturom svoje zemlje. U pogledu budućnosti očekuje se i realizacija zajedničkih edukacijskih programa, projekata i nastavak razmene iskustava u dosadašnjem prijateljstvu. U želji da se prijateljstvo nastavi i u budućem periodu, učenicima svakodnevno ističemo važnost prijateljstva i ostavljamo naraštajima u amanet da ga čuvaju.

Osnovna škola „Krsto Iveković“ Hrvatska

Osnovna škola se 1970. godine pobratimila sa Osnovnom školom „Krsto Iveković“ iz Klanjca, u blizini Gospića. Ugovor o bratimljenju potpisao je tadašnji direktor škole Pantelija Todorović. Na dan otvaranja nove školske zgrade, 1973. godine, delegacija nastavnika i učenika Osnovne škole iz Klanjca bila je gost u našem mestu. Škole su se redovno posećivale i uspešno su sarađivale.

Svakog 14. oktobra, kada se proslavljao Dan škole, dolazila je u goste delegacije iz Klanjca sastavljena od učenika i nastavnika pobratimske škole. Naša škola je posetu uzvraćala svakog maja, kada je bio Dan škole u Klanjcu. Saradnja dve škole je trajala do devedesetih godina. Nažalost, prekinuta je zbog ratnih dešavanja u Hrvatskoj, koja su ostavila za posledicu narušavanje odnosa između škola.