Microsoft Teams

Microsot Teams

U okruženju koje se stalno menja, nužno je da promene utiču i na škole. Tradicionalni načini rada se zamenjuju novim konceptima u kojima značajnu ulogu imaju informaciono-komunikacione tehnologije. Ono što se može uočiti u današnjim uslovima tehničko-tehnološkog razvoja jeste da su promene ono što se stalno dešava. Kako bismo podržali proces digitalizacije i prenosili znanje učenicima, neophodno je podržati i nove izazove koje nosi 21. vek.

Platforma za učenje „Microsoft Teams“ predstavlja izazov u usavršavanju, kako za nastavnike i učitelje, tako i učenicima pruža različite mogućnosti pohađanja nastave. Za rad na daljinu, platforma „Microsoft Teams“ predstavlja za učenika virtuelnu učionicu. Ovako organizovani rad škole u uslovima rada na daljinu, savladan je na obuci „Digitalizacija školskih procesa i aktivnosti“ od strane članova Komisije za digitalizciju OŠ ,,Sveti Sava” u Batočini.