Opšta akta Republike Srbije

Opšta akta Republike Srbije

Zakoni

Pravilnici

Pravilnik o kalendaru obrazovno – vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu (“Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 5/2020 i 18/2020)

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja(“Službeni glasnik RS”, broj 115/2020) od 11.9.2020. godine, stupio je na snagu 12.9.2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik RS”, broj 106/2020) od 07.08.2020. godine, stupio je na snagu 15.08.2020. godine, a PRIMENJUJE SE OD školske 2020/2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik RS”, broj 81/2020) od 05.06.2020. godine, a stupio je na snagu 13.06.2020. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik RS”, broj 59/20) od 22.04.2020. godine, a stupio je na snagu 30.04.2020. godine

Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje („Službeni glasnik RS”, broj 46-19)

Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, br. 34/2019) od 17.5.2019. godine, PRIMENJUJE se počev od školske 2019/2020. godine.

Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, br. 30/2019) od 25.4.2019. godine, PRIMENJUJE se počev od školske 2019/2020. godine.

Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove, (”Sl. glasnik RS”, br. 10/2019) od 15.2.2019. godine – PRIMENJUJE SE OD 01.09.2019. godine

Pravilnik o model ustanovi, (”Sl. glasnik RS”, br. 10/2019) od 15.2.2019. godine

Pravilnik o opštinskom savetu roditelja (,,Službeni glasnik RS“, br. 72/2018)

Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada (,,Službeni glasnik RS“, br. 68/2018)

Pravilnik o bližim uslovima za organizovanje, ostvarivanje i praćenje ishrane učenika u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik RS“, br. 68/2018)

Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja (,,Sl. glasnik RS“, br. 65/2018)

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanova (,,Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 14/2018)

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS“, broj 81/17)

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova osnovnog obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, broj 45/2018), od 13.6.2018. godine, stupio je na snagu 21.6.2018, a primenjuje se od školske 2018/2019. godine.

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 73/16)