Љиљана Трунић

професор разредне наставе у Баточини

Ко има воље, има и начина.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе, 2004. године
Место и датум стицања лиценце:Јагодина, 1991. године
Познавање страних језика:руски језик – А1

Радно искуство:

ОШ ,,Свети Сава“, Баточина, од 1. 9. 2001. године
ОШ ,,Нада Наумовић“, Бадњевац,1992 – 2001. године
ОШ ,,Нада Наумовић“, Бадњевац (издвојено одељење у Прњавору), 1989 – 1992. године

Награде и похвале:

Час из музичке културе ,,Стварање музике” у Бази знања, ЗУОВ

Сајтови и блогови:

Посебна ваншколска интересовања:

Музика

Рад на рачунару:

Microsoft Office 94%
Платформе за учење 54%
Дигитални алати 51%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 34%