Љиљана Крстић

професор разредне наставе у Бадњевцу

Од професора можеш да добијеш помоћ, али много тога ћеш морати да научиш без њих сам у својој соби

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе, 2006. године
Место и датум стицања лиценце:Јагодина (Светозарево), април 1986. године
Познавање страних језика:немачки језик – А1 ниво
руски језик – B2 ниво

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава“ Баточина, од 1991. до 2020. године
Основна школа ,,Нада Наумовић“ Бадњевац, од 1989. до 1991. године
Основна школа ,,14. октобар“ Баточина, од 1985. до 1989. године

Посебна ваншколска интересовања:

Гајење цвећа
Читање књига
Путовања
Кување

Рад на рачунару:

Microsoft Office 90%
WordPress 25%
Платформе за учење 60%
Дигитални алати 31%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 36%