Јована Цветковић

професор разредне наставе на замени

Лепа ствар у вези са учењем је да нико не може да ти га одузме.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Мастер учитељ, 2018. година
Познавање страних језика:енглески језик – А1 ниво

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава” Баточина, од 2019. до 2020. године – приправник

Посебна ваншколска интересовања:

Фолклор
Читање књига
Бављење спортом

Рад на рачунару:

Microsoft Office 99%
Платформе за учење 68%
Дигитални алати 68%
Дигитални уџбеници 93%