Јелена Глигоријевић Тодоровић

професор разредне наставе на замени

Учење је бескрајан, животни процес, којим градимо  себе без граница.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе, 2008. година
Мастер васпитач у предшколским установама, 2013. година
Познавање страних језика:енглески језик– А2 ниво

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 2017. до 2020. године
Предшколска установа „Полетарац“ Баточина, од 2008. до 2017. године
СЗТР „Техно-пласт Глигоријевић“, од 2007. до 2008. године

Посебна ваншколска интересовања:

Спорт
Јога
Бициклизам
Путовања

Рад на рачунару:

Microsoft Office 82%
WordPress 23%
Платформе за учење 54%
Дигитални алати 52%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 56%