Јасмина Ђорђевић

секретар школе

Све се може и постиже трудом, вољом и радом.

 

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Секретар школе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Дипломирани правник, 2006. године
Место и датум стицања лиценце:Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Београд, 26. 9. 2007. године
Познавање страних језика:енглески језик – А1 ниво

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава”, Баточина, секретар
Општинска управа општине Баточина, извршилац на имовинско-правним пословима

Посебна ваншколска интересовања:

Спортске активности
Читање

Рад на рачунару:

Microsoft Office 90%