Јадранка Љ. Вељковић

професор математике и информатике

Подели своја знања са другима, бићеш богатији и срећнији.

Контакт:

Имејл: dadamica@gmail.com

Радна биографија:

Радно место:Професор математике и информатике
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Специјалиста Управљања пројектима, 17.03.2008. 25.06.2008. ,Дипл. математичар и информатичар, Мастер 28.05.2020. Међународни сертификат – Оперативни одбојкашки тренер
Место и датум стицања лиценце:Приштина, 1991.
Познавање страних језика:енглески језик – А2 ниво, немачки језик – А2 ниво италијански, шпански, турски и грчки језик – А1 ниво

Радно искуство:

ОШ „Свети Сава“ Баточина
ОШ „Нада Наумовић“ Бадњевац

Пројекти:

Развионица, од 9. 2. до 15. 3. 2015. – учесник

Објављени научни и стручни радови:

Управљање пројектима – „Утрошак каменог агрегата за изградњу брзог пута Баточина – Крагујевац“, март 2008.
Математичка анализа са статистиком (први део), Универзитет у Травнику, Фармацеутско-здравствени факултет, Бујановац, 2013. године – рецензент
Математика 6, уџбеник за 6. разред, Клетт, ауторско дело евалуације уџбеника, 2011. године

Награде и похвале:

2. место ученице на Међународном математичком такмичењу „Кенгур без граница“ 2008.
1. место ученице на Државном такмичењу „Мислиша 2008“
Рад у Комисији за избор ученика генерације
Рад у Регионалном центру за таленте Крагујевац, менторски рад са полазницима, 2013.-2015.
3.место ученице на Међународном математичком такмичењу „Кенгур без граница“, 2010.

Ангажовање у локалној заједници:

Волонтерски рад са девојчицама узраста од 8-18 година у Одбојкашком клубу „Слога 2016“ Баточина
Организовање Спортских игара младих, Баточина, 31.08.2020.
Волонтерски рад са дечацима узраста од 8-14 година у акцији Одбојкашког савеза Србије „Мој први смеч”

Посебна ваншколска интересовања:

Одбојка (и спорт уопште)
Путовања и упознавање нових држава и нација
Читање
Цвеће
Животиње

Рад на рачунару:

Microsoft Office 96%
WordPress 20%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 61%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 55%