Сузана Димитријевић

професор разредне наставе у Баточини

Знање је храна душе.

 

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, прoфесор разредне наставе, 2005. године
Место и датум стицања лиценце:Јагодина; 6. април 1994. године
Познавање страних језика:немачки језик – B1 ниво

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 1993. године

Пројекти:

Учесник у реализацији програма обуке ,,2 000 дигиталних учионица” Министарства просвете науке и технолошког развоја

Награде и похвале:

Диплома поводом јубилеја школе 2015. године за професионална залагања и постигнуте резултате у васпитно- образовном раду

Ангажовање у локалној заједници:

Црвени крст Баточина

Сајтови и блогови:

Ђаци целодневци – администратор
Ђаци целодневци – администратор

Посебна ваншколска интересовања:

Цвеће
Фитнес
Путовања

Рад на рачунару:

Microsoft Office 93%
WordPress 58%
Платформе за учење 56%
Дигитални алати 93%
Дигитални уџбеници 57%
Интeрактивна табла 63%