Srđan Dimić

stručni saradnik - bibliotekar

Učiti, učiti i samo učiti.

Radna biografija:

Radno mesto:Bibliotekar
Poslednje stečeno obrazovanje i zvanje i godina sticanja: Profesor razredne nastave, Učiteljski fakultet u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu, 2004. godine
Mesto i datum sticanja licence:20.11. 1992. godine
Poznavanje stranih jezika:ruski jezik – B1
engleski jezik – A2

Radno iskustvo:

Osnovna škola ,,Sveti Sava“ u Batočini, od 1. 10. 1990. godine

Posebna vanškolska interesovanja:

Šah
Biciklizam

Rad na računaru:

Microsoft Office50%
Digitalni alati33%
Digitalni udžbenici55%