Срђан Димић

стручни сарадник - библиотекар

Учити, учити и само учити.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Библиотекар
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе, Учитељски факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, 2004. године
Место и датум стицања лиценце:20.11. 1992. године
Познавање страних језика:руски језик – B1
енглески језик – А2

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава“ у Баточини, од 1. 10. 1990. године

Посебна ваншколска интересовања:

Шах
Бициклизам

Рад на рачунару:

Microsoft Office 50%
Дигитални алати 33%
Дигитални уџбеници 55%