Соња Тројановић

професор математике и информатике

Образовање се не састоји од тога колико сте запамтили или колико знате.

Састоји се од тога да разликујете колико знате, а колико не.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор математике
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Мастер математичар, 2014. година
Место и датум стицања лиценце:Београд, 18. 10. 2018. године
Познавање страних језика:енглески језик – В1 француски језик – А1

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“, Баточина, од 2018. године
Основна школа „Милош Обреновић“, Аранђеловац, од 2016. до 2018. године
Основна школа „Свети Сава“, Баточина, од 2014. до 2016. године
Основна школа „Милоје Симовић“ Крагујевац, 2014. година

Награде и похвале:

[/cmsmasters_td]
Освојено 1. место на општинском нивоу такмичења, Аранђеловац, 2018. године

Посебна ваншколска интересовања:

Баштованство
Цртање
Квизови

Рад на рачунару:

Microsoft Office 79%
Платформе за учење 47%
Дигитални алати 32%
Дигитални уџбеници 49%
Интeрактивна табла 52%