Снежана Ђорђевић

директорка школе

Смејати се често и много; задобити поштовање паметних људи и љубав деце; зарадити поштовање искрених критичара и издржати издају лажних пријатеља; уживати у лепоти; налазити најбоље у другима; учинити свет бар мало бољим – било да се ради о здравом детету, лепој башти или промени на боље у друштву; знати да је бар неко лакше дисао јер си ти живео.

R. W. Emerson

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Директорка школе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Доктор економских наука, 2018. година
Место и датум стицања лиценце:Јагодина, 1996. године
Познавање страних језика:енглески језик – А1

Радно искуство:

Основна школа ,,Свети Сава”, Баточина – директорка од 1. фебруара 2005. године
Основна школа ,,Свети Сава”, Баточина, проф. разредне наставе од 1994. до 2005. године

Пројекти:

Члан школског тима Еразмус + пројекта мобилности за 2020. годину у оквиру фондације Темпус
Учешће у пројекту ,,Обогаћен једносменски рад у основним школама”, 2019. година
Учешће и реализација пројекта образовања одраслих „Основне андрагошке вештине и изградња школског тима за директоре, стручне сараднике, наставнике, андрагошке асистенте за остваривање ФООО”, 2012/13. година
Учешће у пројекту „Оснаживање школа за инклузивно образовање“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Реализација пројекта „Професионала оријентација“ – унапређење ОШ „Свети Сава“ у менторску школу

Објављени научни и стручни радови:

Đorđević S.,Vesić Vasović J.,Radojičić M., Nešić Z., Improvement of the process of school principals’ profesional development field of menagement, SINTEZA – 2015 International Conference, 2015, Belgrade, Serbia, pp. 359-363.
Đorđević S.,Vesić Vasović J.,Radojičić M., Nešić Z., Mihailović D., Managerial decision – making in the function of efficient shool management, V International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2015, Zrenjanin, Serbia, pp. 105-110.
Đorđević S.,Vesić Vasović J.,Radojičić M., Nešić Z., Mihailović D., Improvement of the directors work efficiency in the function of improving the organization of school operating, 9. International Quality Conference, 2015, Kragujevac, Serbia, pp. 509-515.
Snežana Đorđević, Sanja Puzović i Vladan Paunović, Unapređenje procesa praćenja i evaluacije rada nastavnika osnovnih škola primenom e-portfolia, 6. međunarodna konferencija TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, Srbija, 28−29. maj 2016. UDK: 371.136:001.818]:373.3
Milan Vujić, Snežana Đorđević i Marija Lakićević, Service quality and customer satisfaction in the hotel industry in Serbia, Hotel and Tourism Management, 2019, Vol. 7, No. 1: 61-70
Nemanja Matic, Snezana Djordjevic, Milan Vujic, CONTEMPORARY BASIS OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN ŠUMADIJA DISTRICT, Economics of Agriculture, Year 66, No. 3, 2019, (pp. 869-888), Belgrade
Снежана Д. Ђорђевић, Здравко С. Младеновић: Менторство као елемент побољшања организационих и функционалних перформанси образовних институција у Србији, УЧЕЊЕ И НАСТАВА • Год VII • Број 2 • 2021 • 365–382

Награде и похвале:

Јавно признање, награда „21. септембар“ од стране Скупштине општине Баточина за рад и професионални развој, залагање и изузетне постигнуте резултате, 2014. година

Ангажовање у локалној заједници:

Учествовање у раду Савета за безбедност Општине Баточина, од 2018. године
Рад на стратегији развоја социјалне заштите општине Баточина, од 2009. до 2013. године
Укљученост у пројекат „Израда стратегије одрживог развоја Шумадије и Поморавља у области образовања и културе“
Укљученост у пројекат ,,Координирана акција локалне заједнице у превенији и заштити од насиља у породици“

Посебна ваншколска интересовања:

Путовања
Читање
Одлазак у природу
Истраживачки рад

Рад на рачунару:

Microsoft Office 100%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 97%
Дигитални уџбеници 54%
Интeрактивна табла 55%