Снежана Станојевић

професор разредне наставе у Црном Калу

Човек се учи док је жив

 

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор разредне наставе, 2007. година
Место и датум стицања лиценце:Јагодина, 28. 4. 1989. године
Познавање страних језика:руски језик – А2 ниво

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 1997. године
Основна школа „Сестре Радовић“ Белосавци , од 1987. до 1989. године

Посебна ваншколска интересовања:

Читање
Гајење цвећа
Кување

Рад на рачунару:

Microsoft Office 97%
WordPress 22%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 60%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 55%