Снежана Стаменковић

професор биологије

Увек имај на уму да је привилегија радити оно што волиш!

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор биологије
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Дипломирани биолог, 2004. године
Место и датум стицања лиценце:Београд, 13. 4. 2010. године
Познавање страних језика:енглески језик – А2 ниво, немачки језик – А1 ниво

Радно искуство:

ОШ „СветиСава“ Баточина, 2020- 2021.
Средња школа Лапово , 2020- 2021.
ОШ „Светозар Марковић“ Лапово, 2005-2020.

Пројекти:

,,Школе за 21.век”, 2019. године

Награде и похвале:

Светосавска повеља, 2017. године

Посебна ваншколска интересовања:

Рад на рачунару:

Microsoft Office 90%
WordPress 19%
Платформе за учење 53%
Дигитални алати 53%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 59%