Снежана Иветић

професор математике и информатике

Није знање знање знати, већ је знање знање дати.

Контакт:

Имејл: sivetic4@gmail.com

Радна биографија:

Радно место:Професор математике и информатике
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор математике и информатике, ПМФ-Крагујевац, 2002. година
Место и датум стицања лиценце:Крагујевац, 2004. година
Познавање страних језика:Енглески – А1

Радно искуство:

OШ “Свети Сава” Баточина од 2002.
СЗР-Беотехна 1998-1999.

Пројекти:

Пројекат ,,Развионица”, школске 2014-2015. године, учесник

Посебна ваншколска интересовања:

Рад на рачунару:

Microsoft Office 52%
Платформе за учење 53%
Дигитални алати 47%
Дигитални уџбеници 93%