Снежана Голубовић

професор немачког језика и књижевности

Да би био добар учитељ, мораш и сам стално учити.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор немачког језика
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Професор немачког језика и књижевности, 2005. године
Место и датум стицања лиценце:Београд, 24. мај 2011. године
Познавање страних језика:енглески језик – B2

Радно искуство:

OШ „Свети Сава“ Баточина, од 1. 9. 2000. године

Пројекти:

RALF Projekt, од 2005. до 2006. године – учесник
Професионална оријентација на преласку у средњу школу – GIZ – реализатор

Награде и похвале:

4. место, републички ниво такмичења, Београд, мај 2019. године

Посебна ваншколска интересовања:

Етномузикологија

Рад на рачунару:

Microsoft Office 56%
Платформе за учење 52%
Дигитални алати 33%
Дигитални уџбеници 59%
Интeрактивна табла 35%